GODQueenie
แท่นวางจิตวิญญาณ
 • "ขายวิญญาณ"
  ประโยคที่ฟังดูน่ากลัว
  และทำให้ฉันสะดุดใจ
  เรียกร้องให้ค้นหาคำตอบ

  "ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ"
  คือส่วนผสมของมนุษย์คนหนึ่ง

  ร่างกายประกอบด้วยเนื้อหนังและอวัยวะต่างๆ
  จิตใจ คือการรับรู้ในห้วงสติและความรู้สึก
  จิตวิญญาณ คือพลังชีวิตที่อยู่ภายใน

  จิตวิญญาณ คือร่างที่แท้จริง
  สะอาด สว่าง สงบ และบริสุทธิ์

  ฉันค้นพบว่า ฉันได้เกิดสองครั้ง
  เกิดครั้งแรก คือการเกิดมาในโลก
  ชีวิตที่ไม่ได้เลือก ไหลไปตามสภาพแวดล้อม
  เติบโตไปตามกาลเวลา

  การเกิดครั้งที่สอง 
  คือการที่ฉันได้ค้นพบกับความจริง
  นั่นคือการที่ฉันได้บังเกิดใหม่ในพระเจ้า
  เลือกที่จะหันหลังใหักับจิตวิญญาณเดิม
  และสวมทับจิตวิญญาณใหม่

  หลังจากนั้น ฉันก็ได้ค้นพบว่า
  ชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากมาย
  ฉันสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์สดใสในตัวเอง

  ฉันค้นพบว่า เมื่อวางจิตวิญญาณในพระเจ้า
  ฉันก็สัมผัสได้ถึงความถูกที่ถูกทางในชีวิต
  ปรับเปลี่ยนจุดศูนย์กลางใหม่
  การงาน การเงิน ความรัก กลายเป็นเพียงวงโคจรหนึ่ง

  ฉันเฝ้าสังเกตว่า
  เมื่อไรก็ตามที่ฉันขายจิตวิญญาณ
  ให้กับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า
  อาจจะเป็น การงาน การเงิน ความรัก

  เมื่อนั้น พลังงานในตัวจะตกลง
  และสัมผัสได้ถึงความขื่นขมที่แผ่ซ่านเข้ามาภายใน
  สิ่งที่แลกออกไปคือส้ันติสุข

  เมื่อไรที่ฉันเปลี่ยนจุดศูนย์กลาง
  เมื่อนั้นคือการเทชีวิตและจิตวิญญาณให้กับสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า
  สิ่งที่หมุนวน เปลี่ยนผ่านได้ตลอดเวลา
  ความมั่นคงจะมลายหายไป และความแกว่งไกวจะเข้ามาแทนที่

  ฉันจึงพยายามวางจิตวิญญาณบนแท่นที่ถูกต้องในทุกๆ วัน
  เพื่อที่จะรักษาชีวิตให้เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี
  และปิดรับช่องทางของพลังงานลบในทุกรูปแบบ
  เพื่อสันติสุขที่จะคงอยู่ตลอดไปจวบจนนิจนิรันดร์


Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in