ก่อนนอนกับความอ้อยอิ่ง icemonsty

บันทึกที่สับสน งุนงง คล้ายกับจะจับต้องได้แต่อันตรธานหายไปกับตา