My first story with cafe and film application nannxn.s

มาทำความรู้จักกับเรา และตัวอย่างรีวิวคาเฟ่จากแอพพลิเคชั่นภาพฟิล์มที่มีในโทรศัพท์ของทุกคน