เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เรื่องเล่าจากเพื่อนๆNoi Beleza
ปัจฉิมนิเทศ..ที่น่าทึ่ง

 • ในพิธีรับปริญญาของ ม.ปักกิ่ง ในปี ค.ศ. 2015
  ศาสตราจารย์ เหราอี้ คณะชีววิทยา
  เป็นตัวแทนคณาจารย์กล่าวปัจฉิมโอวาท
  โดยใช้เวลาเพียง 4 นาที
  แต่เป็นคำกล่าวที่ได้รับการส่งต่อ
  อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดียของจีน
  .
  .

  " ผมขออภัยด้วยที่ไม่อาจอวยพร
  ให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จ
  ไม่อาจอวยพรให้ทุกคนมีความสุข"

  เพราะประวัติศาสตร์บอกเราว่า
  สำหรับบางคน เพื่อ "ความสำเร็จ"
  เขายอมทิ้งสำนึกผิดชอบชั่วดี เพื่อ "ความสุข"
  เขาไม่สนใจแม้จะอยู่บนกองทุกข์ของผู้อื่น

  ในทางฟิสิกส์ อะตอมต้องฝืนกฎข้อที่ 2
  ของเทอร์โมไดนามิกส์
  กว่าจะประกอบกันขึ้นเป็น "สิ่งมีชีวิต"
  จึงนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์

  ในทางชีววิทยา กว่าจะเกิดเป็น "มนุษย์"
  ตามขั้นตอนของวิวัฒนาการ
  ก็ต้องนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์เช่นกัน
  .
  .
  บัณฑิตทุกคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้
  ท่านเองจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์
  จากมุมมองของวิทยาศาสตร์

  บัณฑิตทุกคน ซึ่งเป็นผลจาก
  กฎวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์สูงกว่าสัตว์
  จึงควรเคารพตนเอง

  ไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมา วันนี้ หรือในอนาคต
  มีเพียงตัวเราเองเท่านั้น
  ที่รู้ชัดถึงความคิดและการกระทำของตัวเอง

  อารยธรรมของโลกทั้งหลาย
  ล้วนใช้ความเชื่อทางศาสนา
  มาเป็นเครื่องควบคุมความคิด
  และการกระทำของบุคคล

  แต่สำหรับคนจีน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เชื่อ
  ในการมีอยู่ของพระเจ้า
  อารยธรรมของจีนเชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  ตนต้องควบคุมตน
  ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับ
  "การเคารพตนเอง" เป็นอันดับแรก
  .
  .
  เมื่อพวกคุณเข้าสู่สังคม
  พบเห็นอะไรต่อมิอะไรมากขึ้น
  เริ่มเผชิญจุดอ่อนและปมด้อยของตัวเอง
  ภายหลังจากที่คุณผ่านร้อนผ่านหนาว
  ท่ามกลางสิ่งเย้ายวนและล่อลวงใจ

  คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรักษาศักดิ์ศรี
  ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

  ไม่ง่ายที่จะชนะใจตัวเอง
  คงความรู้สึกนับถือศรัทธาตัวเองได้...

  ไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริง
  แต่เป็นเรื่องควรค่าอย่างยิ่งที่จะพยายาม
  .
  .
  พยายามอย่าได้ :
  หลงตัว, ลืมตัว, ลดตัว, เหลิงตัว,
  หลอกตัว, หลบตัว, ลอยตัว, เล่นตัว

  แต่จงพยายาม :
  มั่นใจในตน, ภูมิใจในตน, ประมาณตน
  รู้จักตน ทบทวนตน, แก้ไขตน
  ให้กำลังใจตน, พัฒนาตน

  เพราะการเคารพตนเอง
  เป็นพื้นฐานของจิตใจที่เสรี
  มีการงานที่เป็นตัวของตัวเอง
  และมีชีวิตที่เป็นอิสระ
  .
  .
  เพราะฉะนั้น ผมจึงขออวยพรให้พวกคุณ
  ในวันที่เกษียณ ขอให้คุณรู้สึกว่า
  ในการทำงานที่ผ่านมา
  คุณนับถือศรัทธาตัวเองได้

  ในวัยชรา ขอให้คุณรู้สึกว่า
  ชีวิตที่ผ่านมา สร้างประโยชน์
  สร้างคุณค่า คู่ควรให้ตัวเองนับถือ

  อย่าถามผมว่าทำได้อย่างไร
  50 ปี ต่อจากนี้ เมื่อคุณกลับมาที่นี่
  มาเล่าให้น้องๆ ฟังว่าตัวคุณทำได้อย่างไร

  และในวันสุดท้ายที่อะตอมในร่างกายคุณ
  กลับคืนสู่ธรรมชาติตามกฎข้อที่ 2
  ของเทอร์โมไดนามิกส์

  ขออวยพรให้ชีวิตของคุณที่ผ่านมานั้น
  มิใช่เป็นเพียงสิ่งมหัศจรรย์
  จากมุมมองของวิทยาศาสตร์
  แต่ยังเคยฉายความน่ารักอย่างมนุษย์ที่สมบูรณ์

  Cr : ดร.อาร์ม​ ตั้งนิรันดร ผู้ถอดความ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in