แด่เธอผู้เป็นที่รัก meen is god

มันอาจจะจบลงไปแล้ว แต่ดีใจที่ผ่านมามันมีขึ้นจริง