เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
แปลเพลงอะไรดีwater on mars
แปลเพลง Hold Me Close ; H 3 F
 • Hold me close tonight
  Don't ever let me go
  Just keep me by your side
  All of the things I tried to hide it from your eyes
  The way I feel for you

  กอดฉันแน่น ๆ นะคืนนี้
  อย่าได้ปล่อยฉันออกจากอ้อมแขน
  ให้ฉันได้อยู่ข้าง ๆ เธอ
  ทุก ๆ อย่างที่ฉันพยายามจะปิดบังจากสายตาของเธอ
  คือความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอ

  When you're feeling down,
  our love is gonna take you up and
  I won't break you down
  I would hold you all night long and

  เมื่อใดที่เธอจมทุกข์
  รักของเราจะดึงเธอขึ้นมา และ
  ฉันจะไม่ทำให้เธอแตกสลาย
  ฉันจะกอดเธอทั้งคืนไปเลย และ

  When you're feeling down,
  our love is gonna take you up and
  I wont't break you down

  เมื่อใดที่เธอจมทุกข์
  รักของเราจะดึงเธอขึ้นมา และ
  ฉันจะไม่ทำให้เธอแตกสลาย

  Just turn off our lights
  Let's take our time and be together for the night
  All of my time I'd love to spend it all on you
  The way i feel for you 

  ปิดไฟให้มืดมิด
  คืนนี้เรามาอยู่ด้วยกันสองคนเถอะนะ
  เวลาทั้งหมดที่ฉันมี ฉันยินดีมอบให้เธอหมดหน้าตัก
  เพราะฉันรู้สึกดีกับเธอยังไงล่ะ

  When you're feeling down
  our love is gonna take you up and
  I wont't break you down
  I would hold you all night long and

  เมื่อใดที่เธอจมทุกข์
  รักของเราจะดึงเธอขึ้นมา และ
  ฉันจะไม่ทำให้เธอแตกสลาย
  ฉันจะกอดเธอทั้งคืนไปเลย และ

  When you're feeling down
  our love is gonna take you up and
  I wont't break you down


  เมื่อใดที่เธอจมทุกข์
  รักของเราจะดึงเธอขึ้นมา และ
  ฉันจะไม่ทำให้เธอแตกสลาย

  Yes, I'll hold you,
  love you,
  miss you when you're not around
  Hold you,
  love you,
  say that you're the world to me

  ใช่แล้ว ฉันจะกอดเธอไว้
  มอบรักแด่เธอ
  คิดถึงเธอเมื่อเธอไม่อยู่ข้าง ๆ
  กอดเธอไว้
  มอบรักแด่เธอ
  บอกกับเธอว่าเธอคือโลกทั้งใบของฉัน

  I'd do it all again 
  I would not hesitate

  ให้เริ่มใหม่ยังไงฉันก็จะทำแบบนี้
  ไม่ต้องคิดซ้ำเลย

  Yes, I'll hold you,
  love you,
  miss you when you're not around
  Hold you,
  love you,
  say that you're the world to me

  ใช่แล้ว ฉันจะกอดเธอไว้
  มอบรักแด่เธอ
  คิดถึงเธอเมื่อเธอไม่อยู่ข้าง ๆ
  กอดเธอไว้
  มอบรักแด่เธอ
  บอกกับเธอว่าเธอคือโลกทั้งใบของฉัน

  I'd do it all again
  I would not hesitate

  ให้เริ่มใหม่ยังไงฉันก็จะทำแบบนี้
  ไม่ต้องคิดซ้ำเลย

  When you're feeling down
  our love is gonna take you up and
  I wont't break you down
  I would hold you all night long and

  เมื่อใดที่เธอจมทุกข์
  รักของเราจะดึงเธอขึ้นมา และ
  ฉันจะไม่ทำให้เธอแตกสลาย
  ฉันจะกอดเธอทั้งคืนไปเลย และ

  When you're feeling down
  our love is gonna take you up and
  I wont't break you down

  เมื่อใดที่เธอจมทุกข์
  รักของเราจะดึงเธอขึ้นมา และ
  ฉันจะไม่ทำให้เธอแตกสลาย

  Yes, I'll hold you,
  love you,
  miss you when you're not around
  Hold you,
  love you,
  say that you're the world to me

  ใช่แล้ว ฉันจะกอดเธอไว้
  มอบรักแด่เธอ
  คิดถึงเธอเมื่อเธอไม่อยู่ข้าง ๆ
  กอดเธอไว้
  มอบรักแด่เธอ
  บอกกับเธอว่าเธอคือโลกทั้งใบของฉัน

  I'd do it all again
  I would not hesitate

  ให้เริ่มใหม่ยังไงฉันก็จะทำแบบนี้
  ไม่ต้องคิดซ้ำเลย

  I'd do it all again
  I would not hesitate

  ให้เริ่มใหม่ยังไงฉันก็จะทำแบบนี้
  ไม่ต้องคิดซ้ำเลย
เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in