เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
แปลเพลงอะไรดีwater on mars
แปลเพลง There's No Way ; Lauv ft. Julia Michaels • (Verse 1: Lauv)
  You touch me and it's almost like we knew
  That there will be history between us two
  We knew someday that we would have regrets
  But we just ignored them the night we met
  We just dance backwards into each other
  Trying to keep our feelings secretly covered
  You touch me and it’s almost like we knew
  That there will be history

  คุณสัมผัสผมและนั่นก็เหมือนกับว่า
  จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างเราสอง
  เรารู้ว่าซักวันเราจะอาจจะรู้สึกเสียใจขึ้นมาทีหลัง
  แต่เราเลือกที่จะไม่สนมัน ในคืนที่เราเจอกัน
  เราก็แค่ต่างคนต่างเต้นรำ แล้วก็มาชนกัน
  พยายามที่จะปกปิดความรู้สึกของเราเอาไว้
  คุณสัมผัสผมและนั่นก็เหมือนกับว่า
  จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างเราสอง

  (Chorus: Lauv & Julia Michaels)
  There’s no way that it’s not going there
  With the way that we’re looking at each other
  There’s no way that it’s not going there
  Every second with you I want another
  But maybe we can hold off one sec
  So we can keep this tension in check
  But there’s no way that it’s not going there
  With the way that we’re looking at each other

  ไม่มีทางเลยที่เรื่องของเราจะไม่สานต่อ
  กับสายตาที่เราจ้องกันและกัน
  ไม่มีทางเลยที่เรื่องของเราจะไม่สานต่อ
  ทุกๆวินาทีที่อยู่กับคุณ ผมอยากให้ัมันมีเรื่อยๆ
  แต่บางทีเราควรจะหยุดไว้แค่นี้ก่อน
  เพื่อที่เราจะได้ควบคุมความตึงเครียดนี้ไว้
  ด้วยสายตาที่เราจ้องกันและกัน

  (Chorus: Lauv & Julia Michaels)
  I wish I could make the time stop
  So we could forget everything and everyone
  I wish that the time would line up
  So we could just give in to what we want

  'Cause when I got somebody, you don't
  And when you got somebody, I don't

  I wish that the time would line up
  So we could just give in

  ฉันอยากจะหยุดเวลานี้ไว้
  เพื่อที่เราจะได้ลืมทุกสิ่งและทุกคน
  ฉันอยากจะให้เวลาหยุดรอไว้
  เพื่อที่เราจะได้ยอมรับในสิ่งที่เราต่างปรารถนา
  เพราะเมื่อผมมีใครซักคน แต่คุณไม่มี
  และเมื่อคุณมีใครซักคน ผมก็ไม่มี
  ฉันอยากจะให้เวลาหยุดรอไว้
  เพื่อที่เราจะได้ยอมกัน


  (Chorus: Lauv & Julia Michaels)
  There’s no way that it’s not going there
  With the way that we’re looking at each other
  There’s no way that it’s not going there
  Every second with you I want another
  But maybe we can hold off one sec
  So we can keep this tension in check
  But there’s no way that it’s not going there
  With the way that we’re looking at each other

  ไม่มีทางเลยที่เรื่องของเราจะไม่สานต่อ
  กับสายตาที่เราจ้องกันและกัน
  ไม่มีทางเลยที่เรื่องของเราจะไม่สานต่อ
  ทุกๆวินาทีที่อยู่กับคุณ ผมอยากให้ัมันมีเรื่อยๆ
  แต่บางทีเราควรจะหยุดไว้แค่นี้ก่อน
  เพื่อที่เราจะได้ควบคุมความตึงเครียดนี้ไว้
  ด้วยสายตาที่เราจ้องกันและกัน

  (Bridge: LauvJulia Michaels)
  We just dance backwards into each other
  Trying to keep our feelings secretly covered
  We just dance backwards into each other
  Trying to keep our feelings secretly covered
  You touched me and it's almost like we knew
  That there would be history

  เราก็แค่ต่างคนต่างเต้นรำ แล้วก็มาชนกัน
  พยายามที่จะปกปิดความรู้สึกของเราเอาไว้
  เราก็แค่ต่างคนต่างเต้นรำ แล้วก็มาชนกัน
  พยายามที่จะปกปิดความรู้สึกของเราเอาไว้
  คุณสัมผัสฉันและนั่นก็เหมือนกับว่า
  จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างเราสอง

  (Chorus: Lauv & Julia Michaels)
  There’s no way that it’s not going there
  With the way that we’re looking at each other
  There’s no way that it’s not going there
  Every second with you I want another
  But maybe we can hold off one sec
  So we can keep this tension in check
  But there’s no way that it’s not going there
  With the way that we’re looking at each other

  ไม่มีทางเลยที่เรื่องของเราจะไม่สานต่อ
  กับสายตาที่เราจ้องกันและกัน
  ไม่มีทางเลยที่เรื่องของเราจะไม่สานต่อ
  ทุกๆวินาทีที่อยู่กับคุณ ผมอยากให้ัมันมีเรื่อยๆ
  แต่บางทีเราควรจะหยุดไว้แค่นี้ก่อน
  เพื่อที่เราจะได้ควบคุมความตึงเครียดนี้ไว้
  ด้วยสายตาที่เราจ้องกันและกัน

  (Outro: Lauv & Julia Michaels)
  We just keep on dancing right into each other
  We just keep on dancing right into each other

  เราก็เพียงแค่เต้นรำเข้าหากันและกัน 
  เราก็เพียงแค่เต้นรำเข้าหากันและกันเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in