เมื่อฉันเรียนนิเทศในยุคดิจิทัล luckybsira

ความคิด ความอ่าน รวมถึง random thoughts ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในวัยยี่สิบเอ็ด ที่กำลังเรียนอยู่ในคณะวารสารศาสตร์ หรือนิเทศนั่นแหละ เธอใช้สิ่งที่เรียกว่า Passion เป็นกำลังใจหลักในการมุ่งมั่นเรียนสายนี้ แม้จะต้องเติบโตท่ามกลางประโยคเดิม ๆ ที่ผู้ใหญ่มักเตือนเธอเสมอว่า 'จบไปหางานยาก ระวังตกงานนะ!'