เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ให้มันจบที่รุ่นเรา BY อนุสรณ์ อุณโณ และคณะ
 • รีวิวเว้ย (1328) "อย่าให้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นเรื่องของลูกหลานเรา ที่ต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมอย่างไม่จบสิ้น...ให้มันจบในรุ่นของพวกเรา…" ข้อความที่ครั้งหนึ่งเคยปรากฏขึ้นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ในช่วงเวลาต่อมามันถูกทอนให้สันลงแต่ยังคงสื่อความหมายที่ส่งสารได้อย่างชัดเจนว่า "ให้มันจบที่รุ่นเรา" ข้อความดังกล่าวเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่แสดลให้เห็นถึงช่วงเวลาของประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่อีกช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อการเรียนรู้และการทำความเข้าใจพลวัตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวได้กลายเป็นช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งที่เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนสำคัญในการเมืองไทย นับจากครั้งสุดท้ายที่ปรากฏชัดในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวบทบาทของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (ในฐานะบทบาทนำ) ก็หายไปจากการเมืองไทยกระทั่งการกลับมาอีกครั้งในยุคสมัยที่ "ให้มันจบที่รุ่นเรา"
  หนังสือ : ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย
  โดย : อนุสรณ์ อุณโณ และคณะ
  จำนวน : 448 หน้า

  "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ปรับปรุงจากรายงานวิจัย "ให้มันจบที่รุ่นเรา : ขบวนการเยาวชนไทยในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา "ขบวนการเยาวชน" นับตั้งแต่หลังเหตุการณ์ในการออกมามีส่วนร่สมทางการเมืองของเยาวชนที่ปรากฎชัดเจนขึ้นทุกพื้นที่ในช่วงพลัง พ.ศ. 2563 โดยที่ "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ได้ศึกษาและนำเสนอถึงเรื่องของก่อตัวขึ้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองดังกล่าว ว่าเกิดจากเงื่อนไขปัจจัยอะไร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยใคร มีมูลเหตุและแรงจูงใจอะไร อีกทั้ง "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ยังนำเสนอรูปแบบของการจัดรูปองค์กรการเคลื่อนไหวในลักษณะองค์กรไร้หัวที่ทุกคนสามารถเป็น "แกนนำ" ได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งยังศึกษาถึงเรื่องของการสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมทางการเมือง ศึกษาในเรื่องของเสนอข้อเรียกร้องอะไร อาศัยกลวิธีใดในการเคลื่อนไหว และได้รับการตอบสนองอย่างไรทั้งจากรัฐและสังคมอย่างไร
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" เป็นการพาผู้อ่านย้อนกลับไปดูปรากฎการณ์ของการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในเหตุการณ์ทางการเมืองไทยในช่วงหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และเกิดขึ้นกระทั่งกลายเป็นปรากฎการณ์ทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ในช่วงหลัง พ.ศ. 2563 และภายหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ หนังสือ "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" พาผู้อ่านย้อนกลับไปดูความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงของเหตุการณ์ทางการเมืองนับตั้งแต่ก่อนการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 ที่เป็นจุดตั้งต้นของความเชื่อมโยงที่ส่งผลต่อเนื่องมากระทั่งเหตุการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน โดยที่เนื้อหาของ "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" แบ่งออกเป็น 7 บทหลังและ 1 บทส่งท้ายดังนี้
  .
  บทที่ 1 บทนำ
  .
  บทที่ 2 บริบทและเงื่อนไขการก่อตัว
  .
  บทที่ 3 การชุมนุมเคลื่อนไหว
  .
  บทที่ 4 การเคลื่อนไหวในภูมิภาค
  .
  บทที่ 5 การเคลื่อนไหวในโลกเสมือน
  .
  บทที่ 6 ปฏิกิริยาของสังคม และการตอบสนองของรัฐ
  .
  บทที่ 7 รุ่นคนกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคดิจิทัล
  .
  บทส่งท้าย
  .
  "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ช่วยให้เรามองเห็นถคงปรากฎการณ์ทางการเมืองในยุคปัจจุบัน ที่ทาบทับอยู่บนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนและรุ่นใหม่ ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการออกมามีส่วนร่วมทางการเมืองของพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หายไปจากการเมืองไทยนับตั้งแต่หลังเหคุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 การกลับมาอีกครั้งของพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเมืองไทยในช่วง พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปรากฎการณ์ทางการเมืองที่สำคัญและน่าสนใจยิ่ง "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ทำให้เราย้อนคิดถึงเรื่องหนึ่งที่เคยเรียนในห้องเรียนวิชารัฐศาสตร์คือเรื่องของ "ความขุ่นข้องหมองใจ" ในทางการเมืองในหลายครั้งมันเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ กระทั่งนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดังที่เคยเกิดขึ้นในหลายเหตุการณ์ทางการเมืองและในหลายสถานที่ทั่วโลก "ให้มันจบที่รุ่นเรา: ขบวนการเยาวชนในบริบทสังคมและการเมืองร่วมสมัย" ช่วยให้เรามองเห็นความขุ่นข้องหมองใจของคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในภายหน้า

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in