เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ By ธนพงศ์ จิตต์สง่า
 • รีวิวเว้ย (1284) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  .
  "พ่อนำชาติด้วยสมองและสองแขน
  พ่อสร้างแคว้นธรรมศาสตร์ประกาศศรี
  พ่อของข้านามระบือชื่อปรีดี
  แต่คนดีเมืองไทยไม่ต้องการ"
  .
  กลอนในงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 39 (29 มกราคม 2526) ที่มีได้มีการกล่าวถึงอาจารย์ปรีดี ในที่สาธารณะเป็นครั้งแรกหลังจากที่เหตุการณ์ทางการเมืองทำให้อาจารย์ปรีดี ต้องเดินทางออกจากประเทศไป ข้อความตอนหนึ่งได้เขียนถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเอาไว้ว่า "ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่า ต.มธก. หลายคนยืนขึ้น น้ำตาไหลด้วยความดีใจเพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 30 กว่าปี ที่มีการพูดถึงอาจารย์ปรีดีชัดเจนในที่สาธารณะ" คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในไทยตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 16 และเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ 19 ธรรมศาสตร์กลายเป็นพื้นที่ของการต่อสู่กันในทางการเมือง ทั้งที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม และที่ไม่ปรากฏแต่ทุกคนรับรู้ได้ในเรื่องของการต่อสู่ผ่านอุดมการณ์ทางการเมือง รวมถึงการวางสถานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสียใหม่ภายหลังเหตุการณ์ทางการเมืองหลาย ๆ ครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์ในเดือนตุลาคมทั้ง 2 เหตุการณ์
  หนังสือ : การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ
  โดย : ธนพงศ์ จิตต์สง่า บรรณาธิการ กษิดิศ อนันทนาธร
  จำนวน : 160 หน้า
  .
  "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" ในชื่อเต็ม ๆ ของหนังสือว่า "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ: ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างปรีดี พนมยงค์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ สัญญา ธรรมศักดิ์ และกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสมัยรัฐบาลถนอม-ประภาส พ.ศ. 2513-2516" หากอ่านชื่อเต็มของหนังสือเล่มนี้จบลง เราเชื่อว่าผู้อ่านน่าจะพอเดาทางได้ว่าหนังสือเล่มนี่จะพูดถึงเหตุการณ์ไหน ตัวแสดงเป็นใคร และผลที่ตามมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเราอาจจะพอเดากันได้เมื่อมองย้อนกลับไปจากปัจจุบัน
  .
  สำหรับหนังสือ "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" จัดอยู่ในหมวดหนังสือ "ปรีดีบรรณานุสรณ์" หนังสือในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องของปรีดี พนมยงค์ ที่จัดทำขึ้นในทุกปี (ที่ผ่านมา) ในช่วงของ "วันปรีดี พนมยงค์" ที่จะตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคมของทุกปี และในปีนี้หนังสือ "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" เป็นผลงานที่ถูกนำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือของงานในปีนี้ (2566)
  .
  "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" เป็นการปรับปรุงจากผลงานวิชาการของผู้เขียนที่เคยตีพิมพ์มาแล้วครั้งหนึ่งในวารสารวิชาการ โดยในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ผู้เขียนและบรรณาธิการได้มีการปรับปรุงและจัดหมวดหมู่ของการเล่าเรื่องใน "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" โดยมีการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาออกเป็น 1 บทนำ และ 5 บทเนื้อหาที่จะบอกเล่าถึง "การเมืองในธรรมศาสตร์" ช่วงเวลาก่อนที่ "ความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" โดยที่ตัวแสดงหลักที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ คือ 3 ตัวแสดงสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันได้แก่ ปรีดี พนมยงค์, ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสัญญา ธรรมศักดิ์ นับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของธรรมศาสตร์ผ่าน 1 ผู้ประศาสน์การ 2 อธิการบดี ที่ว่าด้วยเรื่องของ "ความขัดแย้ง" ในช่วง 2513-2516 โดยเนื้อหาของ "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทนำ
  .
  บทที่ 1 ความกังวลใจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่อการย้ายไปพำนักที่กรุงปารีสของปรีดี พนมยงค์
  .
  บทที่ 2 การก่อกำเนิดขบวนการนักศึกษา ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
  .
  บทที่ 3 การเมืองเรื่องการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2516 ระหว่างสัญญา ธรรมศักดิ์ กับ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
  .
  บทที่ 4 บทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์กับขบวนการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
  .
  บทที่ 5 บทสรุป: ปรีดี พนมยงค์ "ปีศาจการเมือง" ที่ (บางคนใน) เมืองไทยไม่ต้องการ
  .
  น่าสนใจว่าการต่อสู้กันทางการเมือง ทั้งเรื่องของการช่วงชิงพื้นที่ทางอุดมการณ์ในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลาก่อนการเคลื่อนไหวจะปรากฏเป็นสิ่งที่เคยขาดหายไปจากฐานะของเรื่องเล่าและเรื่องราวของมหาวิทยาลัย หากเรามองตัวแสดงต่าง ๆ ที่ปรากฏมนงาน "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" ชิ้นนี้ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่ง เราจะพบว่าเรื่องราวและเรื่องเล่าที่ปรากฏใน "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" คือการสะท้อนภาพความทรงจำ และความจริงบางอย่างที่ขาดหายไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเนิ่นนาน
  .
  สำหรับใครที่สนใจหนังสือ "การเมืองในธรรมศาสตร์ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ" สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://pr.tu.ac.th/pridi/pridi66/index.html
  .
  อ่านเพิ่มเติม "การแปรอักษรครั้งประวัติศาสตร์กับปรีดี พนมยงค์" ที่ https://onetonion.com/2019/05/02/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95/

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in