เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ดูอะไร...ในซาอุฯ (Saudi Diary) By อัลฮูดา ชนิดพัฒนา
 • รีวิวเว้ย (1283) ความสัมพันธ์ของไทยกับซาอุดิอาระเบีย ถูกลดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างกันจากเหตุผลบางประการเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ (2565-2566) สถานะความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศก็กลับมาเปิดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีขึ้นกว่าครั้งอดีต ซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาเปิดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศในครานี้มิใช่เรื่องของ "ดวง" หรือ "โชคช่วย" ตามที่ลุงบางคนเข้าใจ แต่เบื้องลึกเบื้องหลังของความพยายามในการกลับมาเปิดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศจึงเป็นเรื่องน่าสนใจและคสรค่าแก่การทำการศึกษา เพราะเมื่อไหร่ที่เราบอกว่า "อ่อโชคช่วย" เมื่อนั้นเราจะละเลยการแสวงหาเรื่องเล่าและเรื่องราวเบื้องหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ
  หนังสือ : ดูอะไร...ในซาอุฯ (Saudi Diary)
  โดย : อัลฮูดา ชนิดพัฒนา
  จำนวน : 264 หน้า
  .
  "ดูอะไร...ในซาอุฯ (Saudi Diary)" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ทั้งในเรื่องของการส่งออกแรงงาน และส่งออกสินค้าระหว่างกัน โดยเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือ "ดูอะไร...ในซาอุฯ (Saudi Diary)" จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศซาอุฯ ในรูปแบบของการบันทึกการเดินทางของผู้เขียน
  .
  โดยที่เนื้อหาของ "ดูอะไร...ในซาอุฯ (Saudi Diary)" แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ที่จะทำหน้าที่ในการปูพื้นฐานในลักษณะของซาอุฯ 101 และบอกเล่าเรื่องของสถานที่ อาคาร เมือง วิถีชีวิตของผู้คนในประเทศซาอุฯ และในส่วนที่ 3 ของหนังสือมุ่งเน้นในเรื่องของการบอกเล่าในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของประเทศซาอุฯ อาทิ การเตรียมตัวเดินทาง การทำหนังสือเดินทาง การทำความเข้าใจในเรื่องของการติดต่อและการทำงานกับคนซาอุฯ และอื่น ๆ โดยเนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็นดังนี้
  .
  (1) The Beginning
  .
  (2) The Journey
  .
  (3) Saudi How To
  .
  ความน่าสนใจประการหนึ่งของ "ดูอะไร...ในซาอุฯ (Saudi Diary)" คือการพาผู้อ่านไปเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และศึกษาเรื่องราวของซาอุฯ ในลักษณะของการทำความเข้าใจประเทศหนึ่ง ๆ ผ่านรูปแบบของหนังสือบันทึกความทรงจำ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจความสำคัญของประเทศซาอุฯ ได้เป็นอย่างดี

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in