เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
อุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ By โกวิทย์ พวงงาม บรรณาธิการ
 • รีวิวเว้ย (1278) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  .
  "ผมเห็น ท่านอุดร ตันติสุนทร"  ทุ่มเทกับการทำงานด้านการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ตั้งแต่ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก (พ.ศ. 2512, พ.ศ. 2526) เพราะท่านอยากเห็นการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานประชาธิปไตย ... โดยเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสภาตำบล โดยเฉพาะกฎหมาย พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งท่านเป็นผู้เสนอและมักพูดให้ฟังอยู่บ่อย ๆ และในฐานะที่ท่านเป็นคนชอบเขียนให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะที่ดี ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และองคต์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาเป็นระยะ ๆ ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ... ผมจึงมีความตั้งใจจะรวบรวมบทความที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมบทความที่ทรงคุณค่าและมีประโยชน์กับ อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และผู้สนใจการปกครองส่วนท้องถิ่น" (กว่าจะมาเป็นหนังสืออุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ, โกวิทย์ พวงงาม, น. 2-3) 
  หนังสือ : อุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ
  โดย : โกวิทย์ พวงงาม บรรณาธิการ
  จำนวน : 256 หน้า
  .
  "อุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" เป็นหนังสือรวมบทความจากหลากหลายนักวิชาการและคนทำงานด้านการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยที่เขียนถึง "อุดร ตันติสุนทร" บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในยุคแรก ๆ ของสังคมไทย
  .
  โดยเนื้อหาของ "อุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
  .
  ส่วนที่ 1 บันทึกคำนิยมถึงอุดร ตันติสุนทร
  .
  ส่วนที่ 2 อุดร ตันติสุนทร กับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ 
  .
  ส่วนที่ 3 ทัศนะ อุดร ตันติสุนทร กับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในต่างประเทศ
  .
  ส่วนที่ 4 อุดร ตันติสุนทร กับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ นานาทัศนะนักวิชาการ
  .
  ส่วนที่ 5 ประวัติชีวิตการทำงานของ อุดร ตันติสุนทร
  .
  "อุดรกับท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ" ทำให้เราเห็นว่าเรื่องของการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในสังคมไทย ไม่ใช่เรื่องที่ลอยลงมาจากฟ้า หากแต่เป็นเรื่องที่มีการต่อสู้ ผลักดัน ให้ได้มาซึ่งรากฐานของการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นของสังคมแห่งนี้ หลายหนที่โลกวิชาการมักละเลยตัวแสดงอื่นที่อยู่รายรอบบริบทของสิ่งที่สนใจจะศึกษา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบทบาทของตัวแสดงเหล่านี้ในหลายหนกลับมีความสำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการของกระบวนการ และสิ่งที่นักศึกษาวิชาการเมืองถูกสอนมาตลอดในเรื่องของ "การเมืองในการกำหนดนโยบาย"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in