เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ข้อเสนอนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นฯ By ธเนศวร์ เจริญเมือง บรรณาธิการ
 • รีวิวเว้ย (1234) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เราพูดเรื่อง "การกระจายอำนาจ" กันมากี่ปีแล้ว (?) หากลองคิวเร็ว ๆ ก็น่าจะหลายสิบปีมาแล้วที่เรื่องของการกระจายอำนาจถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึง ผลักดัน ส่งต่อ กระทั้งภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ได้มีการสร้างกลไกของการเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้นมา ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าช่วงเวลานั้นกลายมาเป็นหลักสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมมนระยะแรก ๆ แต่แล้วกระทั่งเวลาผ่านมาหลายปี (2566) เรายังต้องกลับมาพูดเรื่องเดิมวน ๆ ซ้ำ ๆ คล้ายแผนเสียงตกร่องเพราะการกระจายอำนาจของประเทศนี้ดูจะไม่เดินไปข้างหน้าเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงในสังคมไทย ทุกวันนี้ประเด็นเรื่องของการกระจายอำนาจถูกให้ความสำคัญจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและรวมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ก็อย่างเคยที่โครงสร้างใหญ่อย่างภาคราชการยังคงทำงานแบบขอไปทีเพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจเต็มพื้นที่และเต็มศักยภาพ
  หนังสือ : ข้อเสนอนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ภารกิจแห่งทศวรรษ 2560
  โดย : ธเนศวร์ เจริญเมือง บรรณาธิการ
  จำนวน : 122 หน้า

  "ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตลอดจนบทบาทผู้ว่าฯ ชัชชาติ ตั้งแต่ได้รับชัยชนะและทำงานได้รับความนิยมและมีผู้ติดตามอย่างสูงยิ่ง จากผู้เลือกตั้งและประชาชนในต่างจังหวัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่สำคัญยิ่งการทำให้ประชาชน จำนวนมากทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการมีผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง คนจำนวนมากขึ้นสนใจเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่น และยังแสดงเจตจำนงชัดเจนอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ในทุก  ๆ จังหวัด หนังสือเล่มนี้ คัดเลือกปาฐกถาและหลายส่วนของการเสวนาในที่ต่าง ๆ ได้รวบรวมส่วนที่พบมานำเสนอ เพื่อครอบคลุมมิติต่าง ๆ เพื่อการทบทวนและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต" (น. ก-ข)

  หนังสือ "ข้อเสนอนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ภารกิจแห่งทศวรรษ 2560" เกิดขึ้นมาจากกระแสการกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งของ "กระแสการกระจายอำนาจ" อันเป็นผลพวงที่สืบเนื่องจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งแรกกระตุ้นให้หลายคนได้ตั้งคำถามในเรื่องของ "การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด" ของแต่ละจังหวัดด้วยตัวเอง รวมถึงการผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

  โดยเนื้อหาของ "ข้อเสนอนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ภารกิจแห่งทศวรรษ 2560" ประกอบไปด้วย บทความ ปาฐกถา และการให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการกระจายอำนาจ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 58 ชิ้น และอีก 1 บทความพิเศษ ได้แก่ "เลือกตั้งผู้ว่าฯ & กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ภารกิจแห่งทศวรรษ 2560" (บทความพิเศษโดยธเนศวร์ เจริญเมือง) มาร่วมเข้าไว้ด้วยกันในหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นผลวัตและความตื่นตัวของกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราลการจังหวัดและกระแสของการกระจายอำนาจในช่วงเวลาที่ผ่านมา

  ในยุคปัจจุบันยังคงมีอีกหลายคนที่ถามถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการกระจายอำนาจในเชิงหยามหยันว่า "จะกระจายไปเพื่ออะไร" หรือในเชิงดูถูกอย่าง "ผู้นำท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งก็มาเพื่อตั้งหน้าตั้งตาโกงทั้งนั้น" น่าแปลกที่ทัศนคติในลักษณะนี้ยังคงอยู่ในสังคมมาได้ยาวนาน แน่นอนว่ากับคนหลาย ๆ กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบต่อการกระจายอำนาจอย่างไรเสียเขาก็คงจะมองมันในแง่ไม่ดีต่อไป แต่ถ้ามีโอกาสในฐานะของนักเรียนรัฐศาสตร์อยากแนะนำให้ทุกคนลองอ่าน "ข้อเสนอนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: ภารกิจแห่งทศวรรษ 2560" ดูสักครั้ง แล้วเราตะได้เห็นถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจ ที่เป็นการกระจายอำนาจให้กับพื้นที่ได้บริหารจัดการตัวเอง มิใช่กระจายไปให้หน่วนงานราชการส่วนภูมิภาคในแต่ละพื้นที่อย่างที่นิยมทำกันในทุกวันนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in