เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่นฯ By โกวิทย์ พวงงาม
 • รีวิวเว้ย (1526) เวลาที่เราเห็นหน่วยงานของรัฐ กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ เดินทางไปดูงานทั้งในต่างประเทศและในต่างจังหวัด หลายคนมักเกิดคำถามตัวโต ๆ ขึ้นในหัวว่า "หรือคนพวกนี้ใช้งบราชการไปเที่ยวกันนะ" ซึ่งการตั้งคำถามในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือห้ามแต่ประการใด หากแต่ถ้าลองนึกถึงการดูงานที่เป็นการไปดูและศึกษากลไก ความสำเร็จ ปัญหา ของแต่ละองค์กรหรือแต่ละพื้นที่เพื่อนำเอาผลกลับมาออกแบบหรือแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานหรือพื้นที่เผชิญอยู่คงเป็นเรื่องดีมิใช่น้อย เพราะในทางปฏิบัติเราอาจจะเคยได้ยินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าสนใจและเหมาะควรที่จะเรียนรู้และนำมาเป็นแบบอย่างในการบริหารงาน หรือกระทั่งนำกลับมาเป็นแบบอย่างในการจัดทำบริการสาธารณะในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือ : มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น: ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย
  โดย : โกวิทย์ พวงงาม
  จำนวน : 170 หน้า
  .
  "มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น: ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย" หนังสือที่ทำหน้าที่คล้ายเป็นบันทึกความทรงจำของอดีตนักวิชาการที่ทำงานในประเด็นเรื่องของ "ท้องถิ่น" และเมื่อไม่นานนี้ได้ลาออกเพื่อไปทำงานการเมืองภายใต้ชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไทย ซึ่ง "มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น: ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย" ทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราว และเล่าเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่ผู้เขียนไปพบเจอในต่างประเทศในเรื่องของการบริหารจัดการท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ
  .
  โดยเนื้อหาของ "มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น: ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย" แบ่งเรื่องเล่าออกเป็นเรื่องราวประสบการณ์ของแต่ละประเทศ (แต่ละเมือง) ที่มีการออกแบบและจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารจัดการท้องถิ่น กระทั่งการจัดทำระบบการบริหารงานของท้องถิ่นที่น่าสนใจ มีศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และแก้ไขปัญหาที่ท้องถิ่นหรือเมืองนั้น ๆ ต้องเผชิญ และในส่วนท้ายของหนังสือได้มีการขมวดปม วิเคราะห์ และวางแนวทางของการปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบบริหารงานของท้องถิ่นในประเทศไทย สำหรับเนื้อหาของ "มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น: ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย" แบ่งเป็น 6 ประสบการณ์จากต่างประเทศ และ 1 ประสบการณ์ของไทย ดังนี้
  .
  ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น, ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศเกาหลีใต้, บทเรียนรู้จากผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมือง, ประสบการณ์เรียนรู้ท้องถิ่น Almere ประเทศเนเธอร์แลนด์, ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศเยอรมนี, บทเรียนรู้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย
  .
  "มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น: ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย" ทำให้เราเห็นภาพความสำคัญของการออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาและบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นที่สอดรับกับรูปแบบของเมืองและผู้คนในเมืองเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการออกแบบและบริหารเมืองให้โอบรับการใช้ชีวิตของทุกคนในเมือง ผ่านการจัดทำบริการสาธารณะที่ครบคลุมและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in