เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567)
 • รีวิวเว้ย (1521) รัฐศาสตร์สาร นับเป็นวารสารวิชาการที่อยู่มายาวนาน-ต่อเนื่อง ที่สุดของคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ (แต่ไม่ใช่ฉบับแรก) และอาจจะเรียกได้ว่ารัฐศาสตร์สารเป็นวารสารทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากความพยายามพัฒนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความเป็นวิชาการที่แยกขาดออกจากจริตของวิชารัฐศาสตร์เดิม ที่คอยทำหน้าที่ "หนุนนำอำนาจรัฐ" ซึ่งวารสารรัฐศาสตร์สาร เป็นความพยายามอย่างหนึ่งของการสร้างโลกวิชาการสำหรับการศึกษารัฐศาสตร์ที่หลุดออกจากการผลิตนักปกครองป้อนให้กับระบบการปกครองของรัฐ การนี้วารสารรัฐศาสตร์สาร จึงมุ่งเน้นการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ดังปณิธานแรกเริ่มของวารสารที่ทำมาตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี
  หนังสือ : วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567)
  โดย : คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
  จำนวน : 255 หน้า
  .
  โดย วารสารรัฐศาสตร์สาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567) ประกอบไปด้วยบทความจำนวน 4 ชิ้น ดังนี้
  .
  (1) การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายความสัมพันธ์ช่องแคบไต้หวันของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า: กรณีศึกษา รัฐบาลเฉิน สุยเปี่ยน และรัฐบาลไช่ อิงเหวิน โดย แสงเทียน เผ่าเผือก
  .
  (2) สามทศวรรษ Siam mapped: จากการรื้อสร้างสู่การสถาปนาวาทกรรม ค.ศ.1994-2023 โดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย
  .
  (3) สภาพจริงนิยมคลาสสิกในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: มายาคติ การวิพากษ์และการตีความใหม่ โดย จิตติภัทร พูนขำ
  .
  (4) แนวคิดและวิธีการทางประวัติศาสตร์ของ อี.พี. ธอมป์สัน (E.P.Thompson) ใน The Making of the English Working Class โดย ธิกานต์ ศรีนารา
  .
  สำหรับผู้ที่สนใจบทความเข้าไปอ่านบทคัดย่อของบทความทั้ง 4 ชิ้นได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/PolscituJR/issue/view/17986

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in