เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต By iLaw
 • รีวิวเว้ย (1258) ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 (รัฐธรรมนูญ 60) ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และหลังจากรัฐธรรมนูญ 60 ประกาศใช้ไปแล้ว 2 ปี (ในปี พ.ศ. 2562) ได้มีการจัดเลือกทั่วไปขึ้นทั่วประเทศหลังจากที่ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกผู้แทนของประชาชนหยุดชะงักไปจาก "การรัฐประหาร" โดยคณะ คสช. เมื่อปี พ.ศ. 2557 ซึ่งผลของการเลือกตั้งอันน่าสังเวชและน่าสมเพชในครั้งนั้นด้วยกลไกของระบบเลือกตั้งแบบ MMA การมี ส.ว. 250 เสียงที่มาจากการเลือกของ คสช. (ตามบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ 60) และการคำนวนคะแนนแบบปัดเศษ ขาดเครื่องมือคิดคำนวน อีกร้อยแปดเหตุผลที่ทำให้ผลการเลือกตั้งมนปี พ.ศ. 2562 ออกมาทุเรศแบบไม่ค้านสายตากรรมการและยังผลให้คณะผู้ก่อนการรัฐประหารยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในฐานะรัฐบาล ที่ดันอยู่ในช่วงเวลาของความยากลำยากของสังคมแต่สังคมแห่งนี้ดันมีผู้นำที่ ... (โปรดเติมคำในช่วงวางได้ตามความประสงค์ของแต่ละคน)
  หนังสือ : คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต
  โดย : iLaw
  จำนวน : 47 หน้า

  "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" หนังสือในลักษณะของ "คู่มือ" ขนาดเล็กและกระชับที่ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566 (14 พ.ค. 2566) ที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้กติกาบางข้อเปงี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลาของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ พ.ศ. 2562 แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงมีสวะตกค้างที่อาจจะเปลี่ยนผลของการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2562 ในการนี้ iLaw จึงได้ดำเนินการจัดทำ  "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับแนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กำลังจะไปใช้สิทธิของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

  สำหรับเนื้อหาของ "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" ถูกจัดแบ่งออกเป็น 5 บท ที่จะแนะนำผู้อ่านตั้งแต่ขั้นตอนแรกเมื่อเดินทางไปถึงคูหาเลือกตั้ง และรวมไปถึงกติกา ขั้นตอน วิธีการในการเลือกตั้งครั้งนี้ (2566) อีกทั้งเนื้อหาของ "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" ยังมีการแนะนำพรรคการเมือง ชี้ให้เห็นจุดยืนของพรรค โยงให้เห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ของพรรคและนักการเมืองต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเนื้อหาของ "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" แบ่งเป็นดังนี้

  บทที่ 1 ข้อควรรู้ก่อนเข้าคูหา

  บทที่ 2 รู้กติการะบบเลือกตั้ง

  บทที่ 3 แนะนำพรรคการมือง

  บทที่ 4 จุดยืนพรรคการเมือง

  บทที่ 5 หนทางสู่ประชาธิปไตยหลังเลือกตั้ง

  เมื่ออ่าน "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" จบลง สิ่งหนึ่งที่ผู้อ่านจะได้รับคือความเข้าใจในขั้นตอนและการปฏิบัติในเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อม และเตรียมตัวก่อนที่การเลือกตั้ง (2566) จะมาถึง และ "คู่มือเลือกตั้ง 66 เรียนรู้จากอดีต กาเพื่ออนาคต" ยังย้ำเตือนให้เราเห็นถึงคงามสำคัญของการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งในฐานะ "เครื่องมือ" ที่ทรงพลังที่สุดของประชาชนในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่รับรองว่ารัฐหนึ่ง ๆ ที่มีการจัดการเลือกตั้งมีความเป็นประชาธิปไตย หากแต่การเลือกตั้งเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการเลือกตั้งคือการสะท้อนเสียและแสดงความต้องการที่แท้ของผู้คนในสังคม น่าสนใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ (2566) สวะจะยังเข้าไปขัดในหางเสือเรือและทำให้เครื่องยนต์ที่ชื่อว่าประชาธิปไตยติดขัดอยู่อีกหรือไม่ แต่อย่างน้อยการออกไปใช้สิทธิแสดงความประสงค์ของปัจเจกแต่ละคน มันก็อาจะเทียบได้กับการช่วยกัน "ยกสวะ" ขึ้นจากแหล่งน้ำ สวะมันอาจจะไม่ได้หมดไปในทันทีแต่อย่างน้อย ๆ มันเป็นการแสดงพลังให้เป็นที่รับรู้กันว่ามีมือกี่คู่ มีตีนกี่ข้างที่พร้อมจะกำจัดสวะให้หมดไปเสียที

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in