เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม By ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 • รีวิวเว้ย (1493) การถือครองที่ดินในประเทศไทย หสกกางดูตัวเลขของการถือครองที่ดินเราจะพบว่าที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในมือของคนส่วนน้อย (แต่มีกำลังทรัพย์มาก) ของประเทศ หรือที่หลายพื้นที่ทั่วโลกเรียกคนกลุ่มนี้ว่า กลุ่มคน 1% ของประเทศที่ถือครองทรัพย์สินรวมกันแล้วมากกว่าที่คนอีก 99% ของประเทศมี แน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยเองก็ไม่พ้นเรื่องราวของคน 1% กับคนอีก 99% ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่เพียงแค่เรื่องของการถือครองที่ดินของกลุ่มคน 1% หากแต่ในประเทศไทยการถือครองที่ดินโดยรัฐ กฎหมายที่ดินและคงามขัดแย้งเรื่องของที่ดินกับคนในประเทศนับเป็นปัญหาสำคัญที่มีมาอย่างช้านานของสังคมแห่งนี้
  หนังสือ : ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม
  โดย : ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  จำนวน : 65 หน้า
  .
  "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" หนังสือที่ต่อยอดมาจากบทปาฐกถาขององค์ปาถกในโอกาสของงาน ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ว่าด้วยเรื่องของ "ที่ดิน" และ "การกำกับดูแลที่ดิน" โดยที่ "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" นำเสนอในเรื่องของพัฒนาการของปัญหาการถือครองที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านมุมมองในเรื่องของที่ดินที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนทุกกลุ่ม ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานและการกำกับดูแลที่ดิน
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  .
  ส่วนที่ 1 ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล
  .
  ส่วนที่ 2 ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม โดย ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  .
  "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" แสดงให้เห็นถึงตัวตนขององค์ปาถกทั้งเรื่องของจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ กระทั่งการก้าวมาสู่การเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในวงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งไทยและในระดับสากล อีกทั้ง "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการถือครองที่ดินผ่านมุมมองทางด้านพัฒนาการ ปัญหา วิธีการและรวมถึงการนำเสนอทางออกของปัญหาดังกล่าว ที่ยึดโยงอยู่กับผลประโยชน์ของคนในชาติอย่างเสมอหน้าตามแนวสันติประชาธรรมของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
 • รีวิวเว้ย (1493) การถือครองที่ดินในประเทศไทย หสกกางดูตัวเลขของการถือครองที่ดินเราจะพบว่าที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในมือของคนส่วนน้อย (แต่มีกำลังทรัพย์มาก) ของประเทศ หรือที่หลายพื้นที่ทั่วโลกเรียกคนกลุ่มนี้ว่า กลุ่มคน 1% ของประเทศที่ถือครองทรัพย์สินรวมกันแล้วมากกว่าที่คนอีก 99% ของประเทศมี แน่นอนว่าสำหรับประเทศไทยเองก็ไม่พ้นเรื่องราวของคน 1% กับคนอีก 99% ด้วยเช่นเดียวกัน ไม่เพียงแค่เรื่องของการถือครองที่ดินของกลุ่มคน 1% หากแต่ในประเทศไทยการถือครองที่ดินโดยรัฐ กฎหมายที่ดินและคงามขัดแย้งเรื่องของที่ดินกับคนในประเทศนับเป็นปัญหาสำคัญที่มีมาอย่างช้านานของสังคมแห่งนี้
  หนังสือ : ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม
  โดย : ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  จำนวน : 65 หน้า
  .
  "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" หนังสือที่ต่อยอดมาจากบทปาฐกถาขององค์ปาถกในโอกาสของงาน ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ว่าด้วยเรื่องของ "ที่ดิน" และ "การกำกับดูแลที่ดิน" โดยที่ "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" นำเสนอในเรื่องของพัฒนาการของปัญหาการถือครองที่ดินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผ่านมุมมองในเรื่องของที่ดินที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนทุกกลุ่ม ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานและการกำกับดูแลที่ดิน
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
  .
  ส่วนที่ 1 ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นักเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี เลาวกุล
  .
  ส่วนที่ 2 ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม โดย ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
  .
  "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" แสดงให้เห็นถึงตัวตนขององค์ปาถกทั้งเรื่องของจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์ กระทั่งการก้าวมาสู่การเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทสำคัญในวงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งไทยและในระดับสากล อีกทั้ง "ศาสตร์-ศิลป์ของการกำกับดูแลที่ดินและสันติประชาธรรม" ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการถือครองที่ดินผ่านมุมมองทางด้านพัฒนาการ ปัญหา วิธีการและรวมถึงการนำเสนอทางออกของปัญหาดังกล่าว ที่ยึดโยงอยู่กับผลประโยชน์ของคนในชาติอย่างเสมอหน้าตามแนวสันติประชาธรรมของ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in