เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
เลือดศาสตร์ By สภานักเรียนปอเนาะท่าอิฐ เรียบเรียง
 • รีวิวเว้ย (1444) "ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องของเลือดสร้างความสับสนแด่สตรี ศาสนาจึงกำหนดให้สตรีทุกคนจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและหลังปฏิบัติของเลือดแต่ละประเภท และเมื่อนางเกิดข้อสงสัยในประเด็นใด ที่เกี่ยวข้องกับเลือดเหล่านี้ ให้นางขอคำตอบจากนักวิชาการที่เชื่อถือได้ ศาสนาอนุญาตให้สตรีออกจากบ้านเพื่อทำการศึกษาเรื่องราว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวสตรีโดยตรง ยิ่งกว่านั้นศาสนายังมองว่าการออกจากบ้านเพื่อไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ ถือเป็นวาญิบและเป็นความผิดของสามี ที่ทำการห้ามภรรยาไม่ให้ออกไปเรียนในเรื่องเล่านี้ เว้นแต่สามีจะทำการศึกษาเพื่อไขข้อข้องใจและนำมาถ่ายทอดความรู้แก่นางเสียเอง" ข้อความที่ปรากฏอยู่บนปกหลังของ "เลือดศาสตร์" คือการแสดงทัศนะของศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดในศาสนา และหน้าที่ของสตรีในศาสนาที่ต้องศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว
  หนังสือ : เลือดศาสตร์
  โดย : สภานักเรียนปอเนาะท่าอิฐ เรียบเรียง
  จำนวน : 85 หน้า
  .
  "เลือดศาสตร" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของ "เลือดของสตรี" ในศาสนาอิสลาม ที่ต้องให้ความสำคัญตามหลักศาสนา โดยเฉพาะเมื่อเรื่องของเลือดอยู่ในหลักคิดของศาสนาที่ปรากฏในรูปแบบของศาสนาที่มีคำสอนและข้อกำหนดทางศาสนาที่ชัดเจน
  .
  โดยเนื้อหาในเล่ม "เลือดศาสตร์" ได้แบ่งเลือดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) เฮด: เลือดประจำเดือน (2) นิฟาส: เลือดหลังคลอดบุตร และ (3) อิสติฮาเดาะฮฺ: เลือดเสีย และในหนังสือยังได้พูดถึงเรื่องของวิธีในการจำแนกเลือดแต่ละแบบออกจากการ การปรับวิถีชีวิตของผู้คนให้สอดรับกับเลือดในแต่ละแบบ ผ่านข้อกำหนดและวิธีการทางศาสนา ที่อาจจะเรียกได้ว่า "เลือดศาสตร์" คือคู่มือขนาดเล็ก ๆ ที่ว่าด้วยเรื่องเลือดและศาสตร์ที่เกี่ยวกับเลือกตามหลักการและหลักคิดทางศาสนาที่บรรดาศาสนิกต้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่ในหลักการดังกล่าว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in