เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
FUTURE TRENDS AHEAD 2024 By Futer trends
 • รีวิวเว้ย (1438) ย้อนกลับไปในสมัยอดีต เวลาที่คนเราอยากรู้อนาคต สิ่งที่คนมักจะถามหาคือบรรดาหมอดูและโหราจารย์ ในปัจจุบันการหยั่งรู้อนาคตของผู้คนหลายคนในสังคมไทย ก็ไม่ต่างจากเดิมมากนัก เพราะยังคงพึ่งหมอดูหรือโหราจารย์เป็นสำคัญ หากใครเคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดวงอย่างตำราเล่มหลักที่ใช้ในการดูดวงของสังคมไทย เราจะเห็นว่าหนังสือเล่มดังกล่าวมีลักษณะของการรวบรวมเอาสถิติสิ่งที่เคยเกิดขึ้นการโคจรของดวงดาว หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ความทรงจำของอดีต ที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ในลักษณะต่าง ๆ นำมาเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายอนาคต นั่นแปลว่าการทำงานของการทำนายดวงชะตาและอนคตของผู้คนนับแต่อดีตมา ต่างก็ใช่เรื่องของสถิติและการเก็บข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องแทบทั้งสิ้น หากแต่สถิติเหล่านั้นเป็นสถิติที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ที่นำมาใช้เพื่ออ่านปัจจุบันแล้วทำนายอนาคต ซึ่งในปัจจุบันนอกจากเรื่องของการพึ่งหมอดูในเรื่องของการทำนายอนาคตแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจและให้ความสำคัญในการทำนายอนาคต คือ เรื่องของ "ข้อมูล" ของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่าการวิเคราะห์เทรนด์และแนวโน้มในอนาคตผ่านชุดข้อมูลและความเชี่ยวชาญของเหล่าผู้ชำนาญงานในสาขาต่าง ๆ หากจะเปรียบให้ถูก การวิเคราะห์เทรนด์ในอนาคต ผ่านผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ก็คงคล้ายคลึงกับการทำนายที่สังคมไทยถนัดและนิยมชมชบตลอดมา หากแต่การทำนายอนาคตในลักษณะของการมองแนวโน้มอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นผ่านผู้เชี่ยวชาญนั้น มิต้องอาศัยดวงในการคาดเดา หากแต่อาศัยข้อมูลและความเชี่ยวชาญของบรรดานักวิเคราะห์ เพื่อกำหนดอนาคต ทำความเข้าใจ และวางแผนการรับมือ สังคมและโลกที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง
  หนังสือ : FUTURE TRENDS AHEAD 2024
  โดย : Futer trends
  จำนวน : 280 หน้า
  .
  "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" หากจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทำนายอนาคต ก็อาจจะไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะการทำนายมันอยู่บนฐานของสิ่งที่ถูกทำนายอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ หากแต่เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" หลายเรื่องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และหลายเรื่องเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ ๆ ในปี ค.ศ. 2024 ดังนั้นการจะนิยามว่า "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" เป็นหนังสือทำนายเทรนด์ในอนาคตอาจจะไม่ถูกนัก แต่อาจจะเรียกว่า "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" เป็นเครื่องมือสำหรับการ "วิเคราะห์อนาคต" อาจจะได้ เพราะเนื้อหาใน 11 หมวดที่ปรากฏอยู่ใน "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" คือสิ่งที่ถูกผู้เชี่ยวชาญรวบรวมและนำเสนอข้อมูล อีกทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็กำลังบอกกับผู้อ่านผ่านตัวหนังสือในเล่มว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องที่ "ควร" และ "ต้อง" ให้ความสำคัญสำหรับปี ค.ศ. 2024
  .
  ดังข้อความที่ปรากฎในหน้าแรกของคำนำว่า "เนื้อหาในหนังสือ "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" นำเสนอเทรนด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2024 จำนวน 65 เทรนด์ ผ่านเนื้อหาเทรนด์จำนวน 11 หมวด ได้แก่หมวดเศรษฐกิจ การเมืองการเมือง เทคโนโลยีและเอไอ การเงินและการลงทุน ความยั่งยืน ผู้บริโภค การตลาด ทักษะอนาคต ผู้นำ สุขภาพ และเมืองกับไลฟ์สไตล์" (น. 1) แน่นอนว่าเนื้อหาของ "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" คือการวิเคราะห์เทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นที่อาจจะส่งผลโดยตรงและโดยอ้อมกับทุกคน เช่นนั้นการทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิด นับเป็นเรื่องสำคัญที่คยเราควรทำเป็นอย่างยิ่ง
  .
  หากแต่เนื้อหาทั้ง 65 เทรนด์ 11 หมวด อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนสนใจในทุกหมวดหรือทุกเทรนด์ เช่นนั้นเทคนิคสำหรับการอ่าน "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" คือ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านแยกหมวดและแยกเทรนด์ต่าง ๆ ออกจากกันได้อย่างอิสระ หากแต่ถ้าลองอ่านจนครบทั้ง 11 หมวด เราจะพบว่าโลกและสังคม ในปี ค.ศ.2024 มันมีจุดร่วมบางประการร่วมกันอยู่ และแน่นอนว่าจุดร่วมเหล่านั้นผู้อ่านแต่ละคนย่อมเห็นและให้ความสำคัญในมุมที่แตกต่างกันออกไป สำหรับเนื้อหาของ "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  Chapter 1: ECONOMY เศรษฐกิจ โดย KIATNAKIN PHATARA (KKP)
  .
  Chapter 2: POLITIC การเมือง โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  .
  Chapter 3: TECHNOLOGY AND AI เทคโนโลยีและเอไอ โดย KBTG
  .
  Chapter 4: FINANCE AND INVESTMENT การเงินและการลงทุน โดย InnovestX
  .
  Chapter 5: SUSTAINABILITY ความยั่งยืน โดย SDG Move
  .
  Chapter 6: CONSUMER TRENDS เจาะลึกเทรนด์ผู้บริโภค โดย TrendWatching & NEXT ASIA
  .
  Chapter 7: MARKETING การตลาด โดย Mandala และ การตลาดวันละตอน
  .
  Chapter 8: FUTURE SKILL ทักษะแห่งโลกอนาคต โดย FutureSkill
  .
  Chapter 9: LEADERSHIP ความเป็นผู้นำ โดย Kincentric
  .
  Chapter 10: HEALTH เรื่องของสุขภาพ โดย เครือโรงพยาบาลพญาไท และเปาโล
  .
  Chapter 11: URBAN AND LIFESTYLE เมืองและวิถีชีวิต โดย Future Tales LAB by MQDC
  .
  หากเราบอกว่าการรู้อนาคตทำได้เพียงวิธีเดียวในปัจจุบันผ่านการทำนายดวง "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" กำลังนำเสนอคำตอบในมุมมองที่ต่างออกไปว่า แท่จริงแล้วเราอาจจะคาดเดาอนาคตได้ (อาจจะมิถึงขั้นหยั่งรู้) ด้วยการทำความเข้าใจ เรียนรู้ข้อมูลและลองอ่านเหตุการณ์ข้างหน้าผ่านชุดข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการตัดสินใจ อย่างน้อย ๆ เราก็อาจจะไม่ต้องอาศัยโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวในปี 2024 ถ้าไม่เชื่อก็ลองอาศัยข้อมูลของ "FUTURE TRENDS AHEAD 2024" ร่วมกับเรื่องของโชคชะตาดูไม่แน่ว่าเราอาจจะมีชีวิตที่ดีกว่าการอาศัยโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียว

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in