เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
WILD SIDE By วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
 • รีวิวเว้ย (1432) กระแสของการปกป้องป่าและสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันดูจะเป็นกระแสของการอนุรักษ์ที่แปลกแยกและน่าสนใจ โดยเฉพาะมุมมองในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในยุคที่โลกและสังคมไทยกำลังมุ่งสู่การพัฒนาเต็มขั้น เมื่อไม่นานนี้เรามีโอกาสได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจความเห็นในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน ความน่าประหลาดใจคือคนหลายคนอยากมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะในบริบทของพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองสูงอย่างกรุงเทพมหานคร น่าสนใจว่าเราจะออกแบบกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแบบไหนเพื่อให้สอดรับกับความแปลกประหลาดของการร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนในสังคม
  หนังสือ : WILD SIDE
  โดย : วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
  จำนวน : 224 หน้า
  .
  "WILD SIDE" ในชื่อภาษาไทยว่า "ในนามของธรรมชาติ" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติจำนวน 35 บทความ ที่ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติ ผู้คน และชีวิตที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านงานเขียนของ "วันชัย ตัน" นักเขียนและนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ให้ความสำคัญและสนใจธรรมชาติตลอดมาก ทั้งในฐานะของทีมนิตนสารสารคดี มูลนิธิสืบ ลูกโลกสีเขียน และอีกหลายกิจกรรมเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
  .
  "WILD SIDE" หยิบเอาบทความ 35 ชิ้นที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับธรรมชาติมารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยถ่ายทอดมุมมองในเรื่องของธรรมชาติที่ไม่เคยแยกออกจากวิถีชีวิตของผู้คน หากแต่ในความรับรู้ของคนในสังคมกลับละเลยและมองข้ามธรรมชาติที่เป็นมิตรสำคัญของมนุษย์ อีกทั้งเรื่องราวที่นำเสนอเอาไว้ใน "WILD SIDE" ยังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกลไกภาครัฐทั้งภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานที่เดี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่ในระดับพื้นที่ ที่ทั้งเชื่อมโยงและเกี่ยวโยงกับเรื่องของการจัดการธรรมชาติในเชิงพื้นที่ อย่างกรณีของพลับพลึงธารที่ปรากฏอยู่ในบทหนึ่งของ "WILD SIDE"
  .
  การกลับมาอ่าน "WILD SIDE" อีกครั้งหลังจากเคยอ่านมาครั้งหนึ่งเมื่อ 7 ปีก่อน ทำให้เรามองเห็นมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงเข้ากับการทำงานของกลไกภาครัฐ ที่ในหลายหนรัฐไทยมักละเลยสิ่งแวดล้อมโดยโยนทิ้งไว้เบื้องหลังโดยที่ใช้คำว่า "การพัฒนา" เป็นหน้าฉากของการละเลยและเลือกที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมเพื่อ "การพัฒนา" ตามตัวชี้วัดของภาครัฐไทย

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in