เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
OUR ONLY HOME By ทะไลลามะ และ ฟรันซ์ อัลม์
 • รีวิวเว้ย (1429) ไม่นานมานี้มีโอกาสได้รับคำถามสำคัญสำถามหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ "คุณธรรมกับสิ่งแวดล้อม" ซึ่งน่าสนใจว่าหากเราจะผลักดันให้คนในสังคมไทยให้ความสำคัญ ให้ความใส่ใจ และร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเราจะทำได้อย่างไร โดยไม่ต้องใช้เงินหรือมาตรการบังคับที่มีความรุนแรงทางกฎหมาย โจทย์ของคำถามถึงโยงกลับมาที่เรื่องของ "คุณธรรม" ซึ่งน่าสนใจว่าคุณธรรมในสังคมไทยจะมีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมแห่งนี้ได้จริงรึเปล่า ซึ่งคำตอบของโจทย์ดังกล่าวเราก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะสามารถตอบมันได้หรือไม่ และมันจะมีจริงรึเปล่าถึงคุณธรรมที่จะนำมาขับเคลื่อนเรื่องของกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  หนังสือ : OUR ONLY HOME
  โดย : ทะไลลามะ และ ฟรันซ์ อัลม์
  จำนวน : 176 หน้า
  .
  "OUR ONLY HOME" หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า "บ้านหลังเดียวของเรา: คำวิงวอนเพื่อโลกและภูมิอากาศ (Our Only Home: A Climate Appeal to the World by H.H. The 14th Dalai Lama)" ที่เป็นการรวบรวมเอาความเห็นและบทสัมภาษณ์ขององค์ทะไลลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณของศาสนาพุทธแบบทิเบต ที่ได้มีทัศนะต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเรื่องของ "โลกร้อน" และสภาวะที่มิอาจหวนกลับของสภาวะดังกล่าว
  .
  โดยเนื้อหาของ "OUR ONLY HOME" เป็นการสัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ ถึงทัศนะของพุทธศาสนาต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านทั้งเรื่องของหลักธรรม แง่คิด วิธีปฏิบัติ และรวมไปถึงแนวทางของศาสนาพุทธที่เข้าไปแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ของการจัดการปัญหาโลกร้อน ผ่านคำสอนทางศาสนา ซึ่งความน่าสนใจของ "OUR ONLY HOME" มิใช่แต่เพียงเรื่องของการหยิบยกเอาศาสนาพุทธมาเป็นเส้นเรื่องหลักของกานมองและจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากแต่ "OUR ONLY HOME" วางแกนของการเล่าเรื่องอยู่ที่มนุษย์ ธรรมชาติและปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแกนหลักของการเล่าเรื่อง และอาศัยคำสอนและแนวทางของพุทธศาสนาในการชี้จุดเชื่อมโยงระหว่างปัญหาและหนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านวิถีทางวิทยาศาสตร์สากล
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "OUR ONLY HOME" แบ่งออกเป็น 10 บท ดังต่อไปนี้
  .
  (1) บทนำ
  .
  (2) สงครามโลกครั้งที่สาม เมื่อมนุษย์ต่อกรกับธรรมชาติ
  .
  (3) คำวิงวองขององค์ทะไลลามะให้ปกป้องโลก
  .
  (4) บทสัมภาษณ์องค์ทะไลลามะ
  .
  (5) ยุคแห่งสุริยะเริ่มขึ้นแล้ว-พระอาทิตย์เป็นฝ่ายชนะ
  .
  (6) ภูเขาที่นี่หัวโล้นพอ ๆ กับศรีษะพระ
  .
  (7) ใต้ร่มเงาของการถ้อยทีถ้อยอาศัย-บทรำพึงของภิกษุเรื่องความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ
  .
  (8) แด่ยุคแห่งสุริยะ-บทส่งท้าย
  .
  (9) บัญญัติสิบประการเพื่อการปกป้องภูมิอากาศ
  .
  (10) เราทำอะไรได้บ้าง ?
  .
  "OUR ONLY HOME" มิใช่หนังสือที่จะบอกว่าการไม่แก้ปัญหาโลกร้อนเป็นบาปตามวิธีคิดหลักของพุทธศาสนา หากแต่ "OUR ONLY HOME" อาศัยวิธีคิดเรื่องของการเวียนวายตายเกิดตามกฎสังสารวัฏของพุทธศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนได้รู้จักเอาใจใส่ แก้ไขปัญหา และแบ่งเบาภาระที่ได้ก่อเอาไว้ก่อนที่จะส่งมันต่อไปในอนาคต "OUR ONLY HOME" มิใช่หนังสือในกลุ่มของหนังสือศาสนาที่จะบอกว่าแบบใดผิด แบบใดถูก หากแต่องค์ทะไลลามะ กำลังบอกเราทุกคนว่าบ้านหลังเดียวของเรา ที่เป็นทั้งอดีต ปัขจุบัน และอนาคตกำลังเผชิญกับสิ่งที่พวกเราสามารถช่วยกันจัดการรับมือ ทำให้ทุเลาและส่งมอบโลกใบเดียวของเรานี้ต่อไปในภายหน้าได้อย่างดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in