เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ By ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
 • รีวิวเว้ย (1249) ใครสักคนเคยบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่คนเราหลีกหนีไม่ได้มีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง คือ (1) กฏแห่งกรรม และ (2) สรรพากร คำพูดดังกล่าวหากฟังผ่าน ๆ เราอาจจะไม่ได้คิดอะไรออกจะฟังเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำไป หากแต่เมื่อลองพิจารณาดี ๆ เราจะพบว่า "กฏแห่งกรรม" เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล หลายคนที่ไม่เชื่อและไม่นับถือศาสนาอาจจะไม่สนใจและปฏิเสธในข้อนี้ได้ แต่หากเป็นเรื่องของ "สรรพากร" แล้วไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหน ความเชื่ออย่างไร ต่างก็ยากที่จะหลีกหนีและหลบเลี่ยงสรรพากรไปได้ เพราะปีนี้หนีได้ไม่แน่ว่าอาจจะโดน (ภาษี) ย้อนหลังในสักวันหนึ่งวันใด ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง (1) ความสำคัญ และ (2) ความจำเป็นอย่างยิ่ง ของระบบภาษีของรัฐหนึ่ง ๆ ที่ทุกคนไม่อาจหลีกลี้หนีหาย เมื่อเป็นเช่นนั้นการทำความเข้าใจเรื่องของ "ภาษี งบประมาณและหลักการทางการคลัง" จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ทั้งกับบุคคลธรรมดาที่ภาษีเป็นเรื่องของทุกคน และสำหรับคนทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบ "การเงินภาคสาธารณะ" (Public Finance) จำต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในระบบดังกล่าว
  หนังสือ : หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ
  โดย : ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
  จำนวน : 247 หน้า

  "หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ" หนังสือที่ถูกเขียนขึ้นในลักษณะของ "ตำราความรู้เบื้อต้น (101)" เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การคลังและการเงินภาคสาธารณะ ที่ผู้เขียนจะพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจในเรื่องที่เข้าใจยากและเป็นยาขมสำหรับใครหลายคน ด้วยการที่หนังสือ "หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ" พาผู้อ่านกลับไปศึกษาถึงพัฒนาการ ความสำคัญ ความเป็นมา และความท้าทายใหม่ ๆ ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการคลังและงบประมาณ

  สำหรับเนื้อหาของ "หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ" แบ่งออกเป็น 8 บท ที่แต่ละบทจะไล่เลียงเนื้อหา จากภาพกว้างที่เริ่มจากหลังเศรษฐศาสตร์การคลัง กระทั่งถึงเรื่องของการบริหารหนี้สาธารณะ โดยเนื้อหาของ "หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ" แบ่งเป็นดังนี้

  บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลัง

  บทที่ 2 บริบทเบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน

  บทที่ 3 วงจรและกระบวนการงบประมาณ

  บทที่ 4 ระบบงบประมาณและวิวัฒนาการระบบงบประมาณ

  บทที่ 5 วิวัฒนาการระบบงบประมาณในประเทศไทย

  บทที่ 6 รายได้และหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล

  บทที่ 7 รายจ่ายสาธารณะ

  บทที่ 8 การบริหารหนี้สาธารณะ

  ดังข้อความที่ปรากฏอยู่ในคำนิยมของหนังสือเล่มนี้ ว่าหนังสือเล่มนี้อาจจะไม่ใช่หนังสือที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจเพราะด้วยความสลับซับซ้อนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การคลัง และระบบต่าง ๆ ของการเงินการคลังสาธารณะเป็นเรื่องเชิงเทคนิคที่ยุ่งยากและซับซ้อน แต่สำหรับ "หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ" ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความสลับซับซ้อนของเนื้อหาให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่ย่อยง่ายและเข้าใจได้เมื่อนั่งลงอ่านด้วยตัวเอง หากเปรียบการเงินการคลังสาธารณะเป็น "มะระดิบ" รสชาติขมขืนสำหรับทุกคน หนังสือ "หลักงบประมาณและการคลังสาธารณะ" ก็อาจเปรียบได้เป็น "แกงจืดมะระยัดไส้หมูสับ" ที่รสชาติขมถูกลดทอนลงและเพิ่มเติมเข้ามาด้วยรสชาติที่กลมกล่อม ของหนังสือเล่มนี้

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in