เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ยุวรัตน์ กมลเวชช อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงศพ
 • รีวิวเว้ย (1408) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยมีหน้าที่สำคัญในการจัดการเลือกตั้งและขยายขอบเขตออกไปสู่เรื่องของการเป็นหน่วยงานในการทำหน้าที่ในเรื่องของการจัดการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่มาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 แต่กระบวนการในการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งใหม่แต่ประการใด หากแต่ก่อนหน้านี้กระบวนการในการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย ทำให้เราอาจจะเคยเห็นงานศึกษาที่พูดถึงเรื่องของการจัดการเลือกตั้งก่อน พ.ศ. 2540 ที่มีการกำหนดหน้าที่ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก และเมื่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ประการใช้ ทำให้กลไกอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้ามาทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
  หนังสือ : ยุวรัตน์ กมลเวชช
  โดย : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงศพ
  จำนวน : 111 หน้า
  .
  "ยุวรัตน์ กมลเวชช" หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลงศพของ ยุวรัตน์ กมลเวชช อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดแรกของไทย ที่มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการจัดการเลือกตั้งและวางรากฐานการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงแรกของการทำหน้าที่ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นกรรมการเลือกตั้งในชุดอรหัน กกต. ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการกระบวนการการเลือกตั้ง
  .
  "ยุวรัตน์ กมลเวชช" ในฐานะของ กกต. ชุดแรกที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งในฐานะของอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องของการเลือกตั้ง นับแต่ช่วงที่การจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้กลายมาเป็น กกต. ชุดแรกของประเทศไทย
  .
  สำหรับเนื้อหาใน "ยุวรัตน์ กมลเวชช" แบ่งออกเป็น 3 ส่วนอันประกอบไปด้วย
  .
  ส่วนแรก ประวัติความเป็นมาของยุวรัตน์ กมลเวชช
  .
  ส่วนต่อมา บทสัมภาษณ์ว่าด้วยเรื่องของการรับหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดแรกของประเทศไทย
  .
  ส่วนสุดท้าย ว่าด้วยเรื่องของข้อเขียนของ ยุวรัตน์ กมลเวชช ที่นำเสนอมุมมองในเรื่องของการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยตามทัศนะของผู้เขียน
  .
  "ยุวรัตน์ กมลเวชช" นับเป็นบันทึกสำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ฉายให้เห็นภาพของการทำงาน เบื้อหลังแนวคิดการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในยุคแรก รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in