เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา By นรนิติ เศรษฐบุตร
 • รีวิวเว้ย (1245) รีวิวเว้ย × สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ในการเรียนการสอนวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น เรื่องของการปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา อาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจเท่าไหร่นัก เมื่อเทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส ที่เป็นแม่แบบในหลายเรื่องของการปกครองท้องถิ่นของไทย และอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความสนใจคือประเทศญี่ปุ่น หากแต่การปกครองท้างถิ่นสหรัฐกลับมีอยู่เพียงบางส่วนบางตอนของเนื้อหาเท่านั้น อาจเพราะการเมืองสหรัฐอเมริกา ถูกให้ความสนใจในภาพใหญ่ อาทิ นโยบายต่างประเทศสหรัฐ นโยบายเศรศฐกิจสหรัฐต่อประเทศอื่น ๆ ที่สิ่งเหล่านี้ดูจะได้รับความสนใจมากกว่าเรื่องของการปกครองท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ทั้งที่จริง ๆ แล้วการปกครองท้องถิ่นสหรัฐก็มีความน่าสนใจในเรื่องของรูปแบบ แนวทางและวิธีใยการจัดการปกครอง ร่วมถึงการจัดทำบริการวาธารณะของท้องถิ่นก็น่าสนใจไม่แพ้กัน
  หนังสือ : การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
  โดย : นรนิติ เศรษฐบุตร
  จำนวน : 133 หน้า

  "การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา" (หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 ดังนั้นรูปแบบของการจัดการปกครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา) หนังสือที่ศึกษาเรื่องของ "การปกครองท้องถิ่นของรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา" โดยเนื้อหาของหนังสือได้นำเสนอเรื่องบองประเภทของเขตปกครองท้องถิ่นและเขตบริหารท้องถิ่นของรัฐเทกซัส อันประกอบด้วย (1) เขตการปกครองเคาน์ตี (2) เทศบาล (3) เขตการศึกษาท้องถิ่น และ (4) เขตท้องถิ่นพิเศษ

  ซึ่งการปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานั้น เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจากการที่สหรัฐประกอบด้วยมลรัฐต่าง ๆ กว่า 50 รัฐ และรัฐแต่ละรัฐก็มีรัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ เอง ทำให้ความแตกต่างในเรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละรัฐต่างก็มีความแตกต่างกันออกไป เพื่อให้สอดรับกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และวิถีทางของรัฐนั้น ๆ ซึ่งรัฐเทกซัสเป็นหนึ่งในรัฐที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการปกครองท้องถิ่น

  ความน่าสนใจประการหนึ่งสำหรับ "การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา" คือเรื่องของ "เขตการศึกษาท้องถิ่น" ที่ถูกให้ความสำคัญในฐานะเครื่องมือสำหรับการเสริมสร้างสังคม ดังข้อความตอนหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือว่า "ปรากฎว่าในคำแถลงการณ์ประกาศอิสระภาพของเทกซัสจากเม็กซีโกตั้งเป็นสาธารณรัฐเทกซัส (Republic of Texas) เมื่อ ค.ศ. 1836 นั้นได้เน้นเรื่องการศึกษาไว้ด้วยว่าที่ผ่านมาได้มีความล้มเหลวในการจัดตั้งระบบการศึกษาของรัฐ ทั้งที่รู้กันดีว่าถ้าประชาชนไม่ได้รับการศึกษาให้มีความรอบรู้ ก็อย่าได้คาดหวังที่เสรีภาพ ประชาชนจะดำรงอยู่หรือมีความสามารถในการปกครองตนเอง" (น. 56)

  สำหรับเนื้อหาของ "การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา" แบ่งเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้

  บทที่ 1 ความเป็นมาของการปกครองท้องถิ่นของรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

  บทที่ 2 เขตปกครองเคาน์ตีของรัฐเทกซัส

  บทที่ 3 การปกครองท้องถิ่นประเภทเทศบาลในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

  บทที่ 4 เขตการศึกษาท้องถิ่น

  บทที่ 5 เขตท้องถิ่นพิเศษ

  บทที่ 6 เขตปกครองท้องถิ่นชนบทของอเมริกา: เคาน์ตีแจสเปอร์

  บทที่ 7 สรุปและแนวโน้ม

  เมื่ออ่าน "การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา" จบลง เราพบความน่าสนใจประการหนึ่งของการปกครองท้องถิ่นของรัฐเทกซัส (ซึ่งอาจจะมิใช่ภาพสะท้อนการปกครองท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด) ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการภารกิจและงานต่าง ๆ ภายใต้รูปแบบของการปกครองท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะในเรื่องของ (1) การศึกษา และ (2) กิจการพิเศษ ที่การบริหารจัดการด้วยการปกครองท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ จะสามารถสร้างแนวทางการจัดการปัญหาได้ในลักษณะข้ามพื้นที่ หากมองย้อนดูไทยอาจจะเรียกได้ว่าการปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ในหลายการปกครองอาจจะจัดอยู่ในรูปแบบของ "การทำสหการ" ตามภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้การจัดการปัญหาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in