เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
 • รีวิวเว้ย (1375) หากมีการจัดอันดับหน่วยงานราชการที่มีคนอยากคบหาเป็นหมู่มิตรน้อยที่สุด คาดเดาเอาเองจากความรู้สึกว่า "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" หรือ "สตง." น่าจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องได้ครองตำแหน่งดังกล่างในอันดับต้น ๆ หรือไม่แน่อาจจะแซงทุกหน่วยงานขึ้นชิ้งที่ 1 โดยไร้คู่แข่งเลยก็ยังได้ น่าแปลกใจที่ใครหลายคนรู้สึกเข็ดขยายเมื่อได้ยินชื่อของหน่วยงานของ สตง. ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม สอบสวนการใช้เงินงบประมาณในหลายกิจกรรม โดยเฉพาะหน่วยงานอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้ว เมื่อได้ยินชื่อเสียงของ สตง. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวอันเป็นตำนานของหน่วยงานทั้ง 2 แห่งมาบ้างไม่มากก็น้อย
  หนังสือ : การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  โดย : มณเฑียร เจริญผล
  จำนวน : 54 หน้า
  .
  "การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" ชื่อของหนังสือก็น่าจะบอกความชัดเจนได้อย่างแจ่มชัดโดยไม่ต้องขยายความและไม่ต้องตีความใด ๆ อาจจะเรียกได้ว่า ชัดเสียยิ่งกว่าตอนที่ สตง. เรียกเงินคืนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสียอีก โดยที่หนังสือ "การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" ได้พยายามถ่ายทอดมุมมองของ สตง. ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  .
  ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
  .
  ส่วนที่ 2 องค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน
  .
  ส่วนที่ 3 ระบบการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน 
  .
  ส่วนที่ 4 ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  .
  ส่วนที่ 5 มูลเหตุการทุจริต 
  .
  ส่วนที่ 6 ช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  .
  ส่วนที่ 7 ตัวอย่างที่ตรวจพบในบางกรณี
  .
  ส่วนที่ 8 วิธีป้องกันการทุจริต 
  .
  ส่วนที่ 9 วิธีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินสด
  .
  "การตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการควบคุมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของ สตง. ต่อการกำกับควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้มาตรฐานและวิธีคิดที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการกำกับควบคุมผ่านการจับผิด คงยากจะปฏิเสธว่าในืางปฏิบัติแล้ว สตง. เองก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่แช่แข็งการทำงานและการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านมาตรฐานและชุดความเชื่อในเรื่องของการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน
  .
  Download ได้ที่ https://www.kpi.ac.th/knowledge/book/data/872?page=18

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in