เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
"คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ." By กานต์รวี วิชัยปะ
 • รีวิวเว้ย (1347) การกระจายอำนาจ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทย หากนับย้อนกลับไปในหนแห่งที่การการจายอำนาจปรากฏขึ้นย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทยผ่านกลไกในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และตามมาด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 นับจากการปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการของกลไกการกระจายอำนาจที่มีการกำหนดเอาไว้ในกฏหมายและกลายมาเป็นความรับรู้ ความเข้าใจและกลายมาเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละชุมชนท้องถิ่นที่ยึดโยงอยู่กับเรื่องของการกระจายอำนาจ หากแต่ภายใต้กลไกของการกระจายอำนาจตามกฏหมายและรัฐธรรมนูญแล้ว เราจะพบว่าการกระจายอำนาจในประเทศไทยในช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา (2566) การกระจายอำนาจในประเทศนี้อาจจะยังไปไม่ถึงจุดที่หลาย ๆ คนให้ความมุ่งหวัง โดยเฉพาะกลไกการกระจายอำนาจที่หลายองค์ประกอบไม่ไปด้วยกันและไม่ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของ งาน เงิน คน ที่ในหลายหนกลไกของการกระจายอำนาจแสดงให้เห็นแล้วว่ามีหลายกรณีที่งานไปเงินไม่ไป งานไปคนไม่ไป เลยกลายเป็นว่าภาระกิจในหลายเรื่องที่กระจายถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นกลายเป็นการกระจายอำนาจที่ไม่สมมาตรในแก่ของงาน เงิน คน ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หนังสือ : "คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ.": การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โดย : กานต์รวี วิชัยปะ
  จำนวน : 61 หน้า
  .
  ""คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ.": การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" หนังที่ขนาดกระทัดรัดที่ว่าด้วยเรื่องของ "คนในท้องถิ่น" ที่รับหน้าที่ในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เป็นบริการวาธารณะที่สำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งสำหรับพื้นที่และท้องถิ่น หากแต่ปัญหาในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องการป้องกันและบรนเทาสาธารณภัยของท้องถิ่นก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของาน เงิน คน เฉกเช่นเดียวกันกับการกระจายอำนาจในหลายเรื่องดังที่เคยปรากฏเสมอมาในประเทศนี้
  .
  ""คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ.": การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ช่วยฉายภาพให้ผู้อ่านได้เห็นและได้ทำความเข้าใจในเรื่องของ "คนท้องถิ่น" ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันและบรนเทาสาธารณภัย โดยเนื้อหาของหนังสือนั้นผู้เขียนได้นำเสมอมุมมองในเรื่องของการบริหารงานบุคคลในท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
  .
  ความนำ
  .
  ตอนที่ 1 "คน" กับ "ท้องถิ่น" พัฒนาการของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  .
  ตอนที่ 2 "คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ." การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  .
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  .
  เมื่ออ่าน ""คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ.": การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" จบลง สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราในฐานะของผู้อ่านหันกลับมามองดู และตั้งคำถามในเรื่องที่เราเองมองข้ามอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อเราอ่านหนังสือหรือทำความเข้าใจในเรื่องของท้องถิ่นและการจัดทำบริการสาธารณะ ในหลายหนเรามุ่งมองไปที่เรื่องของกรณีศึกษา ปัญหาที่กิดขึ้นที่เกี่ยวโยงกับบริการสาธารณะในแต่ละรูปแบบ หากแต่ ""คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ.": การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" กระตุ้นเตือนให้เราลองหันกับมามองในประเด็นเรื่องของ "คน" ที่เป็นกลไกสำคัญยิ่งอีกกลไกหนึ่งในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจจะเรียกได้ว่า ""คน" ท้องถิ่น ในงาน "ปภ.": การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" เตือนให้เรากลับมาหันมองในเรื่องของ งาน เงิน คน ให้ครบองค์ประกอบในเรื่องของกลไกการกระจายอำนาจ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in