เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
สรรพลี้หวน By เพชร พุมเรียง เรียบเรียง
 • รีวิวเว้ย (1338) ในวิชาเรียนวิชาหนึ่งตอนสมัยเรียนปริญญาตรี อาจารย์ประจำวิชาสั่งงานชิ้นสุดท้ายด้วยการให้นักศึกษานำเอาญาณวิทยาที่ได้รับตั้งแต่เริ่มต้นเรียนวิชานี้จนกระทั่งถึงคาบสุดท้ายของวิชาเรียนมาใช้ในการอ่านปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หนัง เพลง วรรณกรรม โฆษณา ฯลฯ โดยการเลือกเอาชุดความรู้หรือชุดเครื่องมือเพียง 1 สำนักมาใช้ในการอ่านสิ่งที่นักศึกษาเลือก สำหรับเราตอนนั้นเราเลือกใช้ "สัญศาสตร์วรรณกรรม" ของบาร์ตส์ มาใช้ในการอ่าน "สรรพลี้หวน" วรรณกรรมพื้นถิ่นของภาคใต้ ที่มีลูดเล่นทางวรรณกรรมและภาษาที่หากอ่านด้วยสายตาของคนที่มีความสามารถในการเล่นคำผวน และได้หรือเข้าใจภาษาถิ่นภาคใต้ก็อาจจะทำให้สรรพลี้หวน ดูลามกในสายตาของผู้อ่าน แต่สำหรับคนที่เล่นคำผวนไม่เป็นและไม่เข้าใจภาษาถิ่นใต้ เขาจะเข้าใจและรับรู้เนื้อความของสรรพลี้หวน อย่างไร (?)
  หนังสือ : สรรพลี้หวน
  โดย : เพชร พุมเรียง เรียบเรียง
  จำนวน : 125 หน้า
  .
  "สรรพลี้หวน" วรรณกรรมปักษ์ใต้ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่ง สันนิษฐานกันว่าคงจะแต่งขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยที่เนื้อหาของ "สรรพลี้หวน" เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของเมืองใหญ่ 2 เมืองที่ต้องมีปฏิสัมพีนธ์กัน และความมันส์จึงเกิดขึ้น โดยหนังสือ "สรรพลี้หวน" คือการรวบรวมเอาเนื้อหาของ "สรรพลี้หวน" และบทวรรณกรรมอื่น ๆ ที่ไปในลักษณะเดียวกันมารวมเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งหนังสือ "สรรพลี้หวน" ยังแนะนำคำแปลของคำหลาย ๆ คำที่ปรากฏอยู่ในเล่มไปด้วยในเวลาเดียวกัน
  .
  [วิธีอ่าน]
  สรรพลี้หวนควรอ่านตามบ้านร้าง
  หนำหรือห้างคลองทะเลนอกเคหา
  จะดีร้ายปลายคำเป็นธรรมดา
  บอกภาษานิทานอ่านอย่าแปล
  เหมือนแบบเก่าเอาชื่อถือเป็นหลัก
  ถึงที่รักก็ให้เฉยอย่าเผยแผ่
  ให้อภัยบ่าวสาวหนุ่มเฒ่าแก่
  ผึ่งขึ้นแลหยิบอ่านสำราญเอย
  .
  [ตัวอย่างเรื่อง]
  นครรังยังมีเท่าผีแหน
  กว้างยาวแสนหนึ่งคืบสืบยศถา
  เมืองห้างกวีรีหับระยับตา
  พันหญ้าคาปูรากเป็นฉากบัง
  .
  สูงพอดีหยีหิบพอหยิบติด
  ทองอังกฤษสลับสีด้วยหนีหัง
  กำแพงมีรีหายไว้ขอดัง
  เจ้าจอมวังพระราโชท้าวโคตวย
  .
  มีเมียรักภักตร์ฉวีดีทุกแห่ง
  นั่งแถลงชมเชยเคยฉีหวย
  เจ้าคีแหมรูปโอเมียโคตวย
  ท้าวหวังรวยกอดินอยู่กินกัน
  .
  มีลูกชายไว้ใยชื่อไดหยอ
  เด็กไม่ลอเกิดไว้ให้ทีหัน
  นอนเป็นทุกข์ดุกลอยิ่งคอดัน
  ให้ลูกนั้นหาคู่เป็นหูรี
  .
  ต้องไปขอลูกสาวท้าวโบตัก
  มันตั้งหลักอยู่ไกลชื่อไหหยี
  เป็นลูกเนื้อเชื้อนิลนางหิ้นปลี
  เมืองห้างชีปกครองทั้งสองคน
  .
  หยิบกระดาษดินสอมาจอดับ
  เขียนแล้วพับอ่านดีครบสี่หน
  ให้เสนีมีหือถือนิพนธ์
  เด็กหนึ่งคนก้มพักตร์มาดักรอ
  .
  (เมาจี้ = เมามาก) (ทิศหมอน = ตะกรุด)
  .
  เมื่ออ่าน "สรรพลี้หวน" ใครที่มีความสามารถด้านคำผวน แนะนำว่าให้ลองผวนดูตั้งแต่ชื่ออย่าง "สรรพลี้หวน" เลยครับ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in