My First Storyeveryth6945_dm
คำถามคือ?
  • ช่วงเวลาที่ได้รู้จักกับความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
    หลายๆครั้งมันก็มักมีคำถามในหลายๆครั้งเสมอ
    เพราะฉันไม่เข้าใจ สักเท่าไร 
    ว่าทำไม ทุกๆครั้งที่มีความรัก ฉันต้องเป็นคนที่เสียใจอยู่ตลอด     คำถามคือ?ที่ผ่านมามันเรียกว่ารักไหมนะ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in