บันทึกเท่าที่จำได้ AIIN

ความทรงจำดีๆแบบนี้ถ้าวันหนึ่งฉันลืมมันไป ก็น่าเสียดายนะ