ศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตyurijung
กล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia


 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia Gravis คือ


  MG เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ใช่เพียงแค่ดวงตานะคะ เป็นได้ทุกอวัยวะ

  โรค MG (Myasthenia Gravis) เกิดจากความผิดปกติในการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ในตำแหน่งที่เรียกว่า nerve-muscular junction ร่างกายจะทำการผลิตภูมิคุ้มกันซึ่งจะไปขัดขวางการจับหรือทำลายตัวรับสารที่เรียกว่า acetylcholine ที่กล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อได้รับสัญญาณจากเส้นประสาทลดลงและกลายเป็นอ่อนแรง เกิดได้ทุกกล้ามเนื้อในร่างกาย แต่ที่มักเป็นปัญหาคือ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการ

  *เป็นที่กล้ามเนื้อตาข้างเดียวหรือ 2 ข้างก็ได้
  *อาการตาตก ตาปรือ จะเป็นมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา
  *อาการจะเป็นเยอะขึ้นในช่วงบ่ายหรือเย็น อาการจะดีหลังตื่นนอน หรือได้พักผ่อนเพียงพอ
  *อาการตาตกจะพบร่วมกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ส่วนอื่นๆ เช่น ใบหน้า แขนขา คอ

  Myasthenia gravis รักษา

  รักษาด้วยยา Cholinesterase Inhibitors เช่น ไพริโดสติกมีน (Pyridostigmine) เพรดนิโซน (Prednisone) ยากดภูมิคุ้มกัน (Immunosuppressants)

  ในปัจจุบัน โรคmyasthenia gravisยังไม่สามารถป้องกันได้ แต่หลีกเลี่ยงโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  - ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ด้วยการมีสุขอนามัยที่ดี และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย

  - หากเกิดการติดเชื้อหรือป่วย ควรรีบรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องทันที

  - หลีกเลี่ยงการออกกำลังที่หนักเกินไป

  - ไม่ควรทำให้ตัวเองรู้สึกร้อนหรือหนาวมากจนเกินไป

  - ควบคุมความเครียด


  Cr. บทความเรื่อง "Myasthenia gravis คือ"

  พญ. ณัฏฐ์ธยาน์ สินประเสริฐกูล จักษุแพทย์เฉพาะทาง จาเรมคลินิก

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in