เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
LGBTQ+Naphat
การเปิดเผยเพศวิถี (Come out) ของ LGBTQ+ และการสนับสนุน
 • การเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองในกลุ่ม LGBTQ+ หรือการ Come out นั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลายคน เนื่องจากการ Come out เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความเข้าใจ การยอมรับในตนเอง และให้คุณค่าต่ออัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีของตน รวมถึงเป็นการเผชิญหน้าต่อความคิดการตัดสินของสังคม ทำให้ LGBTQ+ บางคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยว อับอาย เพราะสังคมตีตราว่าพวกเขาแปลกแยกและกีดกันกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากสังคม ไม่ว่าจะทางวาจาหรือการกระทำ ดังนั้นการเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาต่างกันไปในแต่ละคน และมีแต่บุคคลนั้นที่บอกได้ว่าตนเองพร้อมจะเปิดเผยเพศวิถีเมื่อไหร่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความมั่นใจในตนเองและการรับรู้คุณค่าในตนเองด้วย แต่เมื่อบุคคลตัดสินใจที่จะเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศแล้ว เพื่อให้การเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองอย่างปลอดภัยและไม่ทำร้ายตนเองจึงควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ร่วมด้วย (UW Counselling Center, n.d.)

  1. คนที่จะเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศด้วย 

  คนที่บุคคลจะเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศด้วยควรเลือกคนที่คิดว่าจะให้การสนับสนุน ไม่ต่อต้านเพศหลากหลายเป็นคนแรก เพื่อความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในการเปิดเผยเพศวิถีในครั้งต่อไป และเพื่อความมั่นใจในตนเองของบุคคลต่ออัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีของตนเอง

  2. สถานที่และเวลา

  การเลือกสถานที่และเวลาที่จะเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองต่อใครก็สำคัญ ควรเลือกอย่างระมัดระวังและเป็นสถานที่หรือช่วงเวลาที่จะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากที่สุดขณะนั้น

  3. เชื่อในตนเอง

  การเปิดเผยเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครสามารถบังคับให้กระทำได้ ความพร้อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นไม่ควรให้สถานการณ์ใดหรือบุคคลใดมามีอิทธิพลต่อการเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศ เพราะการเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศในเวลาที่ไม่พร้อมอาจส่งผลต่อจิตใจของบุคคลนั้นได้ รวมไปถึงอาจเกิดอันตราย เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย หรือไล่ออกจากบ้านหากยังเป็นเยาวชนด้วย 

  4. ไม่คาดหวัง

  บุคคลไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับปฏิกิริยาตอบรับในทางบวกเสมอไป หรือคาดหวังว่าต้องการการตอบรับจากผู้ฟังแบบใด เพราะเมื่อคาดหวังและผู้ฟังไม่ตอบสนองความคาดหวังนั้นจะทำให้ความรู้สึกมั่นใจในตนเองและมองคุณค่าในตนเองต่ำลง ดังนั้นพึงระลึกว่าบางคนต้องการเวลาในการปรับตัวต่อข้อมูลที่ได้รับมากกว่าคนอื่น และบุคคลมีสิทธิ์ในการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ การไม่ยอมรับของบุคคลอื่นไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าในตนเองของใคร

  5. การเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศเป็นกระบวนการตลอดชีวิต

  การเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียว แต่จะต้องทำซ้ำตลอดชีวิต เมื่อเข้าทำงานใหม่ เมื่อมีเพื่อนใหม่ เมื่อมีคนรักใหม่ จะเกิดการเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศอยู่เสมอ ในบางครั้งบุคคลอาจรู้สึกเหมือนทำเป็นครั้งแรก อาจกดดันและไม่มั่นใจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคน ขอให้ยึดความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงของตนเองมาก่อนเป็นอันดับแรก ในแต่ละครั้งบุคคลสามารถใช้เวลาไตร่ตรองได้อย่างเต็มที่

  6. หาการสนับสนุนและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

  ปัจจุบันมีการสนับสนุนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ LGBTQ+ อยู่มากมาย การเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน LGBTQ+ ผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถช่วยให้บุคคลรู้สึกอบอุ่นมั่นคงและไม่โดดเดี่ยวได้เพราะมีการสนับสนุนจากกลุ่ม จึงทำให้การเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศเป็นไปได้ง่ายขึ้น

  สำหรับผู้ปกครองหรือคนรอบข้างที่ต้องการสนับสนุนการเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของ LGBTQ+ โดยเฉพาะวัยรุ่นนั้นสามารถทำได้โดยการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งสามารถพัฒนาการรับรู้คุณค่าในตนเองได้ผ่านการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เพราะกรอบแนวคิดแบบเติบโตมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อการรับรู้คุณค่าในตนเอง จากการศึกษาพบว่ากรอบแนวคิดแบบเติบโตและการรับรู้คุณค่าในตนเองมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ที่ 0.365 (Yeoun KyoungHwang and Chang Seek Lee, 2018) กล่าวโดยง่ายว่าบุคคลที่มีกรอบแนวคิดแบบเติบโตจะมีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ ได้ แม้มีความผิดพลาดก็จะไปถึงเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้การรับรู้คุณค่าในตนเองเพิ่มสูงขึ้น เพราะไม่จมอยู่กับปมปัญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น (Laura Schober, 2021ในรูปแบบของการกระทำสามารถทำได้ดังนี้ (Free Spirit Author, 2019)

  1. เอ่ยชม 

  การเอ่ยชมนั้นเป็นเรื่องง่ายที่สุดในการเพิ่มการรับรู้คุณค่าในตนเองและกรอบแนวคิดแบบเติบโต แม้ว่าเมื่อได้ฟังบางคนอาจจะมีท่าทีตอบสนองที่ดูไม่พอใจหรือเบื่อหน่าย แต่การที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองอยู่ในสายตาของใครบางคนเสมอทำให้รู้สึกสำคัญได้ โดยการชมควรจะชมที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตาม เพื่อให้บุคคลที่ถูกชมรับรู้ว่าพวกเขามีความสามารถในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หากต้องการชมเรื่องการแต่งตัว ควรชมว่า เธอมีสไตล์ดีนะ” มากกว่า “เธอสวยจัง” หรือการชมเรื่องการเรียน ควรชมว่า “เธอตั้งใจเรียนได้ดีเลยนะ” มากกว่า “คะแนนดีจัง” เป็นต้น

  2. ให้โอกาสประสบความสำเร็จและให้การสนับสนุน

  การให้บุคคลได้ทำอะไรที่ตนเองสามารถทำได้สามารถช่วยสร้างการรับรู้คุณค่าในตนเองได้ดี แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม เช่น การให้เด็กวัยสี่ปีช่วยชั่งส่วนผสมแห้งสำหรับทำเค้กและผสมมันเข้าด้วยกัน สามารถช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กได้ การสนับสนุนบุคคลให้ทำเรื่องต่าง ๆ ที่เขาสามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน กิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือแม้แต่การทำงานบ้านเล็กน้อยก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจและทำให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของตนเองได้ดี

  3. ส่งเสริมให้รับรู้จุดแข็งของตนเองและสนับสนุนให้ได้ทำสิ่งนั้น

  ในบางครั้งบุคคลไม่สามารถรับรู้ได้ว่าจุดแข็งของตนเองคืออะไร ตนเองสามารถทำสิ่งใดได้ดี ในฐานะที่เป็นคนนอกการบอกให้พวกเขารู้ตัว และสร้างความมั่นใจ รวมถึงสนับสนุนให้ได้ทำสิ่งนั้นสามารถสร้างความตระหนักในความสามารถของตนเองให้แก่บุคคลเหล่านั้นได้ และเมื่อได้ทำ จนกระทั่งทำเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว บุคคลก็จะเกิดการรับรู้คุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจในความสามารถของตนมากขึ้น

  4. ให้ความรัก

  การที่บุคคลรับรู้ว่าคนในชีวิตของพวกเขาหรือคนในครอบครัวไม่ให้ความรักแก่ตนเองสามารถทิ้งบาดแผลทางจิตใจที่ยากจะแก้ไขเอาไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้มีความมั่นใจในตนเองและการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำ เพราะคนใกล้ชิดไม่เห็นคุณค่าของตน แม้ในบางครั้งอาจจะยากที่จะรักใครบางคนตลอดเวลา แต่ควรหาข้อดี สนับสนุนในสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาทำได้ดี และตักเตือนด้วยความรักความเข้าใจเมื่อทำผิดพลาด  

  สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยให้บุคคลเกิดการรับรู้คุณค่าในตนเองและมีกรอบแนวคิดแบบเติบโต เมื่อพวกเขารักตนเอง ให้คุณค่ากับตนเอง มั่นใจในตนเอง ไม่กลัวเมื่อผิดพลาด การเปิดเผยเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงบุคคลที่ให้การสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เป็นบุคคลที่พวกเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วย บุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการเปิดเผยเพศวิถีด้วยของกลุ่ม LGBTQ+ 

   

  Be proud of them

  And make them proud of themselves

   

 • เอกสารอ้างอิง


  Laura Schober.  (2021).  Why a growth mindset can increase your self-esteem.  Retrieved 13 April 2022 from  https://herowellbeing.com/why-a-growth-mindset-can-increase-your-self-esteem/#:~:text=People%20with%20a%20growth%20mindset,ability%20to%20learn%20and%20grow

  Hwang, Yeoun Kyoung & Lee, Chang. (2018). Relationship between Stress and Happiness in Middle School Students: Dual Mediation Effect of Growth Mindset and Self-Esteem. Medico-Legal Update. 18. 248. 10.5958/0974-1283.2018.00053.1. 

  UW Counseling Center.  (n.d.).  Thinking of coming out?.  Retrieved 13 April 2022 from https://www.washington.edu/counseling/thinking-of-coming-out/

  Nemours Children's health.  (2021).  Coming Out.  Retrieved 13 April 2022 from https://kidshealth.org/en/teens/coming-out.html

  Free Spirit Author.  (2019).  The One Thing Queer Kids—and All of Us—Need Most.   Retrieved 13 April 2022 from https://freespiritpublishingblog.com/2019/06/18/the-one-thing-queer-kids-and-all-of-us-need-most/

  Core confidence.  (n.d.).  Confidence and Growth Mindset.   Retrieved 13 April 2022 from https://coreconfidence.com.au/confidence-and-growth-mindset/

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in