สังขละบุรี...เขียนเพราะคิดถึง Thanabordee Phuangthaisong

ถ้าหากใครถามผมว่า "เราสามารถคิดถึงสถานที่ใดสักแห่งได้จากอะไร?" ผมก็จะตอบแค่ว่า "จริง ๆ แล้วเราคิดถึงที่ที่หนึ่งจากอะไรก็ได้ต่อให้สิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้น :)"

Views