ชั้นก็เป็น -- ผู้หญิงคนนึง pidaamm

เบื่องาน บ่นเรื่องงาน แต่ยังไม่พร้อมลาออกจากงาน