รีวิวที่ไม่เหมือนรีวิว dekinaikoto

พยายามจะรีวิวหนังสือ แต่เอ่อ... ก็ได้ออกมาอย่างที่เห็น