องค์-การ-ระหว่าง-ประเทศ Chaitawat Marc Seephongsai

ว่าด้วยเรื่องขององค์การระหว่างประเทศที่คนไทยควรรู้ ว่าองค์การเหล่านี้มีหน้าที่อะไร มีไว้ทำไม แล้วเหตุใดเราต้องแคร์ ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านี้ ก็เป็นแค่ องค์การระหว่างประเทศ