ManualEyeko พอหันหน้าเข้าหากัน สิ่งที่เห็นจึงมีเพียงตา หู จมูก ปาก สิ่งที่จะไม่มีวันได้เห็นเลยคือท้ายทอย ผมข้างหลังและใจ.