cineflections cinema + reflections = cineflections. เพราะการดูหนังไม่ได้จบเพียงหน้าจอ.