เดินเที่ยวไปด้วยกัน Tez

เดินเยอะ เที่ยวไปเรื่อย แวะนู่นนี่นั่น บางทีก็ตัดสินใจฉับพลัน บางครั้งเดิน ๆ อยู่ก็แวะเข้าเลย เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่อยากเขียนไว้เป็นบันทึกการเดินทาง แล้วก็อยากลองให้แวะไปดู