จุดหมายอยู่ที่โดยสาร ถึงคันไซที่ไม่มีเหตุผล MOUNTAIN BEAR

เรื่องเล่าการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นที่คล้ายจังหวะเพลงกล่อมเด็กเนิบน้าบไม่ซับซ้อน

Views