Search #snake

ถ้าให้เกมงูในโทรศัพท์โนเกียเป็นงูจริงๆ มันจะเป็นงูอะไร ไขข้อสงสัยได้ใน Surveyver ตอนเกมงูโนเกีย!

รายการ Surveyver ตอนเกมงูโนเกีย จะมาเซอร์เวย์ให้คุณดูเรื่องของงูในเกมงู