Search #smart

ทำไมจริงจัง? Netflix ออกแคมเปญทำถุงเท้าอัจฉริยะที่รู้ว่าคุณผล็อยหลับไปเมื่อไหร่

ในเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ที่ใกล้ถึงนี้ Netflix เกาะกระแสด้วยการออกแคมเปญ ถุงเท้าอัจฉริยะ Smart Sock (ที่ให้คนทางบ้านไปถักเอง) ที่จะสามารถรับรู้ได้ว่าผู้สวมใส่ผล็อยหลับไปเมื่อไหร่ระหว่างที่ดูโชว์ต่างๆ ของ Netflix