Search #punishment

ข่มขืนแล้วประหารไม่ช่วยอะไร ? รวม 5 ประเทศสุดโหด ฉีดยาปิกาจู ปาหินใส่ ผลเป็นไงมาดูกัน

ข่มขืนต้องประหารอาจยังไม่พอ เพราะ 5 ประเทศที่มีบทลงโทษสุดโหด แล้วผลอาชญากรรมด้านการล่วงละเมิดเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นหรือลดลง ? มาดูกัน