Search #math

ห่อของขวัญสไตล์นักคณิตศาสตร์!

ช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่ของขวัญสะพัดมากกว่าทุกช่วงของปี แทนที่จะรอให้พนักงานห้างคอยห่อให้ ลองมาดูสูตรการห่อสไตล์นักคณิตที่จะทำให้การห่อของขวัญไม่วุ่นวายเหมือนที่ผ่านมา