Search #gachapon

เมี้ยวที่สุด! กาจาปองเครื่องครัวเหมียวๆ ของใหม่จากญี่ปุ่น

วันนี้มีข่าวกาจาปองแบบใหม่ออกมา ชื่อชุดว่า Nyanko Kaden หรือ "เครื่องครัวเหมียวสุดน่ารัก" ซึ่งกระตุ้นต่อมผู้คลั่งไคล้กาจาปองมาก!