Search #faceof

เปิดแผ่นเสียงฟังสำเนียงหมอลำที่ถูกนำมาปัดฝุ่นด้วยมือของผู้ให้กำเนิด The Paradise Bangkok Molam International Band

ว่ากันว่าดนตรีเป็นภาษาสากล The Paradise Bangkok Molam International Band เป็นหนึ่งข้อพิสูจน์ของประโยคดังกล่าวได้อย่างชัดเจน แต่พวกเขาทำอย่างไร ผ่านอะไรมาบ้าง วงดนตรีผู้บรรเลงเพลงหมอลำไทยจึงโด่งดังไปไกลถึงยุโรป