Search #doodle

สนุกไป๊! Google ก็มีเกมให้เล่น

คนที่ใช้เว็บ Google บ่อยๆ จะรู้ว่าทุกวันสำคัญมักจะมีลูกเล่นหรือการตกแต่งตามวันสำคัญที่โลโก้ Google เสมอ และมีอยู่หลายครั้งที่บ้าพลังทำเป็นเกมมาให้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวกันเลย