Search #businessman

นักธุรกิจเจนวายเจ้าของฉายา 'เด็กวัดร้อยล้าน' เอก—จิรัฏฐ์ บูรพาพัฒนะกูล

ว่ากันว่าทุกวันนี้นักธุรกิจที่รุ่งโรจน์ เปรียบประหนึ่งเป็น 'ร็อกสตาร์' ของโลกยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราอยู่ในยุคของทุนนิยมเต็มขั้น คุณค่าของมนุษย์ผูกพ่วงกับ 'ความสำเร็จ' และความสำเร็จที่ว่าก็ดูเหมือนไม่อาจแยกขาดกับเม็ดเงินในกระเป๋าได้—แต่จะเป็นอย่างไรเมื่อคำสองคำที่ดูขัดแย้งกันเองอย่าง 'วัด' และ 'เงิน' ถูกจับมารวมกัน 'เด็กวัดร้อยล้าน' อย่าง เอก—จิรัฏฐ์ บูรพาพัฒนะกูล มีคำตอบ