Search #Social Enterprise

สร้างโลกที่ดีกว่าเก่าด้วยเศษเหรียญในกระเป๋าสตางค์

เงินบริจาคทั่วโลกนั้นมีมูลค่ามหาศาล แต่เงินเหล่านั้นจะไปถึงมือผู้ที่ควรได้รับและสร้างแรงขับเคลื่อนให้แก่สังคมได้จริงหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราจะทำอย่างไรให้การบริจาคสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงและสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจเพื่อสังคมไปพร้อมกันได้ด้วย