Search #Boruto

อ้าว ยังไม่จบ! Naruto ส่งไม้ต่อให้รุ่นลูก Boruto เริ่มอ่านกันฤดูใบไม้ผลิปีหน้า!

มีการประกาศออกมาถึงมังงะภาคต่อในชื่อ Boruto ที่จะลงรายสัปดาห์ใน Shonen Jump เจ้าเดิมซะด้วยในฤดูใบไม้ผลิปี 2016 ที่จะถึงนี้