ชีวิตอาสาสมัครในอินเดีย 1 ปี Sally isn't a duck but chicken

ในช่วงเวลาที่สับสนกับชีวิต ฉันตัดสินใจไปเป็นอาสาสมัครที่อินเดีย 1 ปี....

Views